Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen om ett presentkort på Live it.

1. Ansvarig för tävlingen är AMGA AB, organisationsnummer 556998-2167. Svetsarvägen 8, 171 41 Solna.

2. Tävlingen startar 2016-04-15 och pågår i 3 veckor till och med 2016-05-06 klockan 23.59.

3. Om du deltar i tävlingen via Facebook ska du gilla AMGA på Facebook samt Ageris på Facebook och därefter svara på följande fråga i kommentarsfältet under inlägget på Facebook:

”I en våra artiklar uppmärksammar vi viktiga faktorer när karriärister väljer arbetsgivare. Vilket alternativ är viktigast för karriärister vid val av arbetsgivare?

A. Trevliga arbetskollegor och bra stämning
B. Bra chef/ledarskap
C. Goda utvecklingsmöjligheter”

4. Om du deltar i tävlingen via LinkedIn ska du gilla AMGA på LinkedIn samt Ageris på LinkedIn och därefter svara på följande fråga i kommentarsfältet under inlägget på LinkedIn:

”I en våra artiklar uppmärksammar vi viktiga faktorer när karriärister väljer arbetsgivare. Vilket alternativ är viktigast för karriärister vid val av arbetsgivare?
A. Trevliga arbetskollegor och bra stämning
B. Bra chef/ledarskap
C. Goda utvecklingsmöjligheter”

5. Den som har genomfört alla tre steg i tävlingen och svarar korrekt inom tävlingens tidsperiod utses till vinnare. Om flera deltagare svarar rätt kommer dessa kontaktas av AMGA för att inhämta en motivering till varför deltagaren ska vinna. Därefter kommer en jury beståendes av VD på AMGA, projektledare på AMGA och VD på Ageris utse vinnare utefter bästa motivering. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt val.

6. För att tävlingen ska kunna genomföras och vinst delas ut krävs minst 100 stycken deltagare.

7. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och kommer inte att delas med tredje part. Vinnaren kommer att publiceras enligt punkt 8.

8. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på internet på AMGA:s och Ageris hemsida, Facebook och LinkedIn. Vinnare kommer att kontaktas och publiceras inom två veckor efter avslutad tävling.

9. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till deltagandet och personuppgiftsbehandling.

10. Vinsten består av ett presentkort från upplevelseföretaget Live it till ett värde av 1 290 SEK och går att använda på deras hemsida till en rad olika aktiviteter. Läs mer på liveit.se. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i samband med tävlingen.

12. Genom att delta i tävlingen godkänner du ovanstående tävlingsvillkor.

Vill du vara med och tävla?