10 anledningar till att företag idag anlitar rekryteringsföretag

rekrytering kandidater

Alla som har varit involverad i en rekrytering vet att det kan vara både tidskrävande, kostsamt och innebära en risk för företaget. Det blir därför allt vanligare att företag väljer att anlita ett rekryteringsföretag när det blir aktuellt att utöka humankapitalet i verksamheten. Här är 10 anledningar till att företag idag väljer att ta hjälp vid rekryteringar: 

  1. Att hitta rätt kompetens kan ta tid och genom att överlåta rekryteringen till ett rekryteringsföretag kan man istället fokusera på sin kärnverksamhet.
  2. Ett rekryteringsföretag har ofta tillgång till en större kandidatbas och ett brett kontaktnät.
  3. Rekryteringsföretag är experter på att hitta rätt kandidat och har ofta lång erfarenhet inom att rekrytera personal till en specifik bransch.
  4. Rekryteringskonsulter är ofta bättre utbildade i intervju- och urvalsteknik, vilket gör dem bra på att bedöma lämplighet och kompetens hos kandidaterna.
  5. Det innebär en lägre risk för kundföretaget eftersom ansvaret ligger hos rekryteringsföretaget.
  6. Rekryteringsföretagets expertis och erfarenhet innebär en minskad risk för att en felrekrytering sker och dessutom erbjuder de ofta garantier på rekryteringen.
  7. Ofta ingår någon typ av personlighetstest i rekryteringen vilket gör att kundföretaget får ett bredare underlag som underlättar vid valet av kandidat.
  8. Många företag vill ha en objektiv syn vid en rekrytering. Rekryteringsföretaget kan hjälpa till att analysera den nuvarande arbetsgruppen och avgöra vilken kompetens och vilka egenskaper det nya tillskottet bör ha för bästa resultat.
  9. Rekryteringsföretag kan ofta erbjuda support och rådgivning vid lönesättning, tillgänglighet och kring marknadstrender.
  10. När man lägger ihop antalet arbetstimmar, tillkommande kostnader och räknar in risken för en felrekrytering, visar det sig ofta att det är mer kostnadseffektivt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag än att sköta rekryteringen själv.

Har du några frågor, synpunkter eller tips?
Josefine Radonné
josefine.radonne@amga.se