3 ENKLA OCH EFFEKTIVA SÄTT ATT MÄTA DINA ANSTÄLLDAS ARBETSGLÄDJE

Det är uppenbart att de anställdas arbetsglädje spelar en viktig roll för ett företag. Om de anställda är nöjda med sina chefer och arbetsplatsmiljön, kommer deras engagemang gentemot företaget att öka och de kommer definitivt att göra sitt bästa för företagets framgång. Det är underförstått att om företag vill få kvalitetsarbete från sina anställda, måste de arbeta för att göra dem nöjda. Det är ganska svårt att bedöma anställdas lycka bara utifrån resultaten av deras arbete eller deras humör när de anländer till kontoret på morgonen. Huruvida en anställd är nöjd på jobbet beror på flera olika faktorer som exempelvis erkännande när de gjort ett bra arbete, utvecklingsmöjligheter samt arbetsmiljön. Nedan följer några förslag på hur du kan ta reda på dina anställdas arbetsglädje.

Förslagslåda för anställda

Ledningen kommer aldrig att få en bra uppfattning om vad deras anställda tycker om de inte frågar dem. Även om ärlighet alltid är den bästa policyn, är anställda ofta rädda för att berätta exakt vad de tycker. Ett av de enklaste sätten att få veta dina anställdas åsikter är genom en förslagslåda. Dock är det svårt att få en helhetsinsikt genom en förslagslåda. Ledningen kan få några idéer om av vad deras anställda vill ha samt en känsla av vad som kan saknas på arbetsplatsen. Det kan vara en enkel önskan om att använda vita glödlampor istället för de gula eller en bättre kaffemaskin. Även om ledningen inte får en total insikt, ger förslagslådan åtminstone den anställda en öppen kanal för att förbättra sin arbetsplats. Informera de anställda om det datum varje månad som förslagslådorna töms och se till att läsa alla förslag vid den tidpunkten så att förslagen inte är föråldrade.

Medarbetarsamtal

Ett annat sätt att ta reda på om anställda är nöjda på jobbet är att genomföra personliga möten, vilket är viktigt då chefer behöver fokusera på individerna och deras specifika behov. Samtalen bör ske åtminstone varje år, men det beror på varje enskilt företag. Var uppmärksam på de problem som anställda möter när de utför sina uppgifter, deras stressnivå och om det finns några konflikter mellan de anställda. Försök alltid undersöka om anställda behöver utbildning inom något område, då många människor känner sig missnöjda på en arbetsplats när de känner att de inte har något mer att lära sig. Genom att ge dem en ny uppsättning färdigheter att utveckla, kan medarbetare motiveras och se fram emot att arbeta varje morgon. Ledningen kan ta reda på vad de anställda vill få ut av sitt arbete, vad deras drömtjänst är samt vilka mål de hoppas uppnå. Detta är en del av att öka anställdas arbetsglädje då chefer kan hjälpa de anställda att uppnå dessa mål inom företaget.

Anonyma medarbetarundersökningar

Att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar kanske låter tråkigt men om frågorna är olika varje omgång och det finns incitament för dem som slutför dem är det vanligt att ledningen får svar i en högre utsträckning. Att skapa olika uppsättningar av frågor varje gång uppmuntrar de anställda att svara sanningsenligt och håller dem på tårna. Incitamenten behöver inte vara dyra, det kan vara en biobiljett, godis eller en gratis frukost. Medarbetarundersökningarna kan vara anonyma så att anställda inte känner sig utpekade. Medarbetarundersökningar om anställdas arbetsglädje är det mest effektiva sättet att höra medarbetarnas åsikter och oroligheter. Det ger de anställda en röst där de kan lyfta och kommentera saker de känner sig oroliga eller missnöjda över. Månads- eller kvartalsundersökningar om anställdas arbetsglädje är ett bra och ofta snabbt sätt att få feedback. Se bara till att det är just de anställdas arbetsglädje och nöjdhet över arbetet som mäts i undersökningarna.

Sammanfattningsvis måste ledningen vara medveten om att ovan metoder inte bara är en engångsföreteelse där ett absolut svar om de anställdas arbetsglädje tas fram. Ledningen måste göra det till en rutin så att de anställda kan ta upp vissa frågor i rätt tid. Efter att ha sammanställt och analyserat förslag och undersökningar bör ledningen vidta åtgärder eller hitta lösningar på dessa frågor och kommunicera resultaten till de anställda. Uppenbarligen kommer några av förbättringarna som de anställda efterfrågar ta lite tid att fixa, men avisa inte idéerna bara för det. Att informera anställda om att deras idéer och förslag tas i beaktande ger dem en gnutta hopp samt att de känner sig hörda och respekterade, oavsett om deras idé kommer genomföras eller inte. Det finns såklart andra sätt att mäta anställdas arbetsglädje, men det är ingen mening att göra undersökningar, ha förslagslådor eller ha medarbetarsamtal om inte ledningen gör något med de resultat och svar de får.