6 VANLIGA SVAGHETER HOS LEDARE OCH HUR DU KAN UNDVIKA DEM

Vanliga misstag chefer görLedarskap är inte lätt, alla byggdes inte för att vara chef. För att vara lyckad i din roll krävs det konstant reflektion och självutvärdering för att kunna leda ditt team på ett bra sätt. Är du en dålig chef kommer du ständigt att leta efter nya anställda. Det beror på att uttrycket ’anställda lämnar chefer, inte företag’ är sant.

Det finns lika många ledarskapsteorier som det finns teoretiker. Det är dock rättfärdigt att säga att de flesta anställda ser instinktivt på någon som leder och ger en tydlig bild av vad företagets vision och mission är. Men, ingen är perfekt och det finns alltid utrymme för förbättringar. Här följer sex vanliga ledarskapsbrister och hur du kan fixa dem.

 

  1. Brist på förtroende för anställda

Vissa ledare, speciellt de som inte har lång erfarenhet av ledarskap, tenderar att antingen micromanage medarbetare eller ta på sig fler uppgifter än de kan hantera. Detta är en konsekvens av att de inte litar på att deras team kan utföra arbetsuppgifter lika bra som de själva gör. Det här händer när ledare misstar sin roll och istället tar på sig att utföra sina anställdas uppgifter för att få saker gjorda. Det bästa sättet att inte micromanage varje detalj är att istället fokusera på specifika resultat och att lita på att ditt team kommer att genomföra sina uppgifter. Att ha regelbundna uppföljningsmöten är bäst för att säkerställa att framsteg görs, snarare än att vilja bli cc:ad på varje mail som skickas eller kräva att ditt team ska ge dig dagliga statusrapporter.

 

  1. Överdriven uppkoppling

Att vara uppkopplad 24/7 har blivit ett kännetecken för den moderna arbetskraften. Konstant uppkoppling gör det möjligt för chefer att lättare följa upp de anställdas arbetsuppgifter på språng. Problemet är att detta leder till att man alltid är uppkopplad, vilket är dåligt för både ledare och anställda. Att ständigt vara uppkopplad kan leda till att man drabbas av ett konstant behov av att multitaska, vara snabbare samt försöka uppnå mer även om det inte finns något måste. Detta får ledare och anställda att fastna i detaljer snarare än att se helheten. Ledare som är överengagerade och överbelastade blir ofta otillgängliga. Du behöver se till att ta ansvar inom rimliga förväntningar. Att skapa riktlinjer och inse att du inte kan göra allt gör det möjligt för dig att skära ner på åtaganden och prioritera vad du ska fokusera på.

 

  1. Stagnation

Alla ledare riskerar att fasta i sina rutiner. Dina nuvarande sätt att göra saker fungerar, men det är viktigt att inte låta din eller dina anställdas utveckling att stagnera. Det största hotet mot ett framgångsrikt företag är att bli statisk och förlora motivationen till innovation. Det bästa du kan göra som ledare är att kommunicera och påminna dina anställda om organisationens syfte och mål för att främja motivation och samarbete för innovation. Det är viktigt att ledare lyssnar på feedback från alla intressenter i verksamheten, inklusive kunder. Deras feedback är den mest värdefulla informationen till framgång för ditt företag. Se till att prioritera att inte bara få feedback utan också lyssna in och agera på det.

 

  1. Behovet att vara omtyckt

Ledare är först och främst människor, vilket gör det naturligt att de vill känna sig omtyckta. Men behovet att göra alla nöjda kan ibland skugga ledares affärssinne. Ett vanligt misstag nya chefer och nya företagare gör är att de fattar beslut som gör dem populära, vilket ofta inte är det bästa beslutet för verksamheten. Istället för att försöka bli omtyckt av dina anställda, försök istället att bli förstådd och respekterad. Lär dig hur du kommunicerar öppet och ofta med ditt team och se till att din personal är med på orsaken bakom ditt beslut, oavsett om det är populärt eller inte. De bästa ledarna har lärt sig att om de fattar de rätta besluten för sin verksamhet, även om de är ouppskattade och det tar tid att förklara deras resonemang, kommer de att få respekt från sina anställda. På lång sikt är detta det bästa resultatet en ledare kan sträva efter.

 

  1. Dubbelmoral

’Gör vad jag säger, inte vad jag gör’-mentaliteten är skadlig för din arbetsmiljö. Som ledare ska du föregå med gott exempel till din personal. Om du vill att dina anställda ska respektera och lyssna på dig måste du se till att följa dina egna regler. Du kan inte förvänta dig att din personal ska göra det du vill att de ska göra om du inte gör det själv. Ledare vill ofta skapa en viss typ av miljö på arbetsplatsen, men vill inte delta i den kultur som de är fast beslutna att skapa. Om du vill skapa en miljö med fokus på samarbete, fråga dig själv om du samarbetar och delar med dig till andra. En ledare måste klargöra sina värderingar och förväntningar och bli medveten om sitt eget beteende för att främja det önskade resultatet.

 

  1. Misslyckande att fastställa förväntningar

Anställda vill gärna bli instruerade om vad de ska göra, istället för att bli lämnade med frågor och osäkerhet. Att ge anvisningar och beskriva arbetsuppgifter och uppdrag motiverar ditt team och håller dem på rätt spår. Anställda vill vara produktiva, de vill veta att deras arbete har betydelse och att de bidrar till en helhet. Utan förväntningar eller mål kan de inte planera eller prioritera sin arbetsbelastning. Som ledare är det din uppgift att ge dina anställda en tydlig bild av företagets vision och det önskade resultatet för ditt team samt organisationen. Människor kommer lättare kunna ansluta till ett projekt eller en uppgift om de vet vart de är på väg. Bestäm vilken information som är viktig och ge tydliga instruktioner och förmedla förväntningar för att ställa in dina anställda på framgång.