9 IDÉER FÖR ATT INSPIRERA DINA MEDARBETARE

Inspirera dina medarbetare

Ledarskap idag handlar om att kunna inspirera de anställda. Mahatma Gandhi sa: ”Jag antar att ledarskap en gång betydde styrka, men idag betyder det att komma överens med folk”. Som ledare måste du veta hur du uppmuntrar, motiverar och involverar ditt team för att uppnå gemensamma mål. Dessa nio idéer kan hjälpa dig att inspirera ditt team:

 

 1. Börja med dig själv

  Äkta inspiration börjar inifrån. För att uppmärksamma de personer du har runt omkring dig och kunna hjälpa dem att växa och utvecklas, måste du först analysera dig själv och hitta din egen motivation för att kunna dela din energi och vision med andra.

 2. Positiv motivation

Det andra steget för att inspirera ett team är att göra det i en positiv bemärkelse. Undvik straff, tillrättavisning och anmärkningar framför andra kollegor. Tvinga inte heller någon att göra något eller skyll på enskilda individer. Ändra ditt sätt att tänka och förstå värdet av dina medarbetare, gratulera dem till deras små prestationer och hitta något att fira för att behålla motivationen. Det är viktigt för ditt ledarskap och är till nytta för hela organisationen.

 1. Dela information

Dela med dig av information om olika omständigheter, utmaningar och möjligheter kring genomförandet av ett projekt till ditt team. Att engagera dem och dela med dig av värdefull information kommer att inspirera dem till att ta initiativ och se till att projekten är lönsamma.

 1. Föregå med gott exempel

Ditt ledarskapsbeteende kan sprida sig och utveckla morgondagens ledare. Se till att dina handlingar föregår med gott exempel och sprid positiva värderingar till ditt team. Du kommer att vara den bästa inspirationen för dem.

 1. Investera i din arbetsplats

Ett enkelt och fördelaktigt sätt att inspirera andra är att ta hand om arbetsplatsen. Se till att kontoret är en plats där medarbetarna känner sig bekväma och kreativitet främjas. Belysning, arbetsstationer, anläggningar och allmänna utrymmen påverkar arbetsmiljön och inspirationen hos de anställda.

 1. Dela upp och dela ut ansvar

Som ledare har du ett särskilt ansvar inom ditt team. Du har befogenhet att ge kontroll och tilldela uppgifter till andra anställda, så att alla kan bidra till att gemensamma mål uppnås och att det finns ett gemensamt ansvar. Att fördela ansvar mellan medlemmarna i teamet är hemligheten till att öka deras arbetsmotivation.

 1. Behandla alla som individer

Alla som ingår i ditt team fungerar inte på samma sätt. Alla är olika, så du bör behandla dem som individer. Ledare idag måste visa empati till medlemmarna i sitt team. Vissa medlemmar kommer att föredra att få offentligt erkännande medan andra föredrar att bli berömda privat, vissa är motiverade av pengar medan andra bryr sig mer om flexibla arbetstimmar och så vidare.

 1. Välj rätt person för rätt uppgift

Ledare idag har den svåra uppgiften att bestämma vem som ska utföra varje uppgift. Det är inte lätt, men det är viktigt att noggrant välja den bästa personen att utföra varje jobb, eftersom att alla inte har samma färdigheter. Du har möjlighet att inspirera hela gruppen om du vet hur man väljer vem som är kapabel till att uppnå det uppsatta målet.

 1. Organisera brainstorming sessioner

Du har antagligen hört talas om brainstorming. Organisera möten för att dela åsikter och skapa nya tankar som kan förbättra för hela teamet. Du kommer att få ditt team att känna sig aktiva i beslutsfattandet och du kommer bättre kunna definiera ansvarsområdet för var och en av medlemmarna i teamet.