Affärsutveckling

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess tillhörande processer och handlar om att se och skapa möjligheter för ett företag att växa. Affärsutveckling kan innefatta många olika processer och metoder med ett gemensamt mål att öka företagets tillväxt. Detta görs genom att se hur ett företag kan sälja mer av sin befintliga produkt och tjäna mer pengar både kortsiktigt och långsiktigt. Affärsutvecklingen berör ofta områden så som vision, mål, strategi och taktik med efterföljande uppföljning och analys.

Man kan arbeta med affärsutveckling på flera olika sätt, vissa företag gör det internt medan andra väljer att ta in extern hjälp i form av en managementkonsult. En managementkonsult har ofta lång erfarenhet av att hjälpa liknande företag i samma situation och har därmed mycket användbar kunskap att bidra med. Managementkonsulter hjälper andra företag att identifiera, utveckla och genomföra tillväxtmöjligheter.

Affärsutvecklingen sker ofta i nära samarbete med befintlig affärsplan. I affärsplanen finns organisationens långsiktiga mål samt delmål samt en plan för att nå dessa. Både affärsplanen och affärsutvecklarens primära frågeställning bör vara: ”Hur ska vi tjäna pengar?”. Att kontinuerligt bedriva affärsutveckling i sin organisation hjälper företag att förbli konkurrenskraftiga på sin marknad.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Namn*

E-mail*

Företag*

Meddelande

Behöver du hjälp med bemanning?