AMGA blir leverantör till HSB Stockholm

By
 In Nyheter

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Swedbank) erbjuder också Sveriges största bosparande* vilket kan ge möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.

HSB och AMGA knyter samarbetsavtal inom rekrytering som främst kommer inrikta sig mot organisationens Kund & Medlemsservice. Samarbetet kommer främst att vara inriktat mot HSB Stockholms kontor i centrala Stockholm.

AMGA fortsätter sin aggressiva tillväxt med ett efterfrågat tjänsteutbud inom segmentet Customer Service. “Att HSB som är ett av Sveriges starkaste varumärken, väljer AMGA, är ett tydligt kvitto på vår starka leveranskapacitet vi nu har som en del av Baronakoncernen” – säger Alexander Magnusson, COO AMGA.

För mer information, vänligen kontakta
Alexander Magnusson, COO på AMGA
+4670 511 65 70
alexander.magnusson@amga.se