AMGA REKRYTERAR ANDREAS WIESEL SOM SALES & CONSULTANT MANAGER FÖR AMGA SYD

By
 In Nyheter

AMGAs tillväxt i södra Sverige har varit stabil under den korta tid AMGA Syd varit verksamt i regionen och detta gör att företaget nu stärker organisationen ytterligare. Andreas har långvarig erfarenhet som ledare inom försäljning, affärsutveckling och rekrytering, senast i rollerna som HR chef och Account Manager på Adsensus. Andreas tillträder tjänsten 2019-05-01.

“Andreas blir en viktig tillgång i AMGAs fortsatta arbete med att erbjuda våra befintliga- och nya kunder kompetensförsörjning i Skåne- och Blekingeregionen. Att stärka organisationen med en erfaren profil i detta skede kommer vara viktigt för vår fortsatta tillväxt. Jag är mycket glad för att Andreas nu kommer in i det skånska teamet med sin erfarenhet och personlighet”, säger Emma Link, VD, AMGA Syd AB.

”Jag ser med spänning fram emot att bli del av AMGA Syds strävan mot att bli en viktig aktör inom kompetensförsörjning och affärsutveckling. Jag förväntar mig naturligtvis att vi under vår resa kommer ställas inför en hel del utmaningar och svåra vägval. Min uppfattning är dock att vi genom ett målinriktat arbetssätt, i kombination med en stor lyhördhet för både kunders och kandidaters situation, kommer kunna förverkliga våra högt ställda ambitioner ”, säger Andreas Wiesel.