ANSTÄLL MEDARBETARE SOM PASSAR IN I FÖRETAGSKULTUREN – 16 FRÅGOR ATT STÄLLA UNDER INTERVJUN

Anställda företagskulturAnställer du personal baserat på din bedömning över hur de skulle passa in i företagskulturen? Om inte, borde du göra det. Du bör vilja anställa de kandidater som utöver de nödvändiga och eftersökta erfarenheterna och kompetenserna passar bäst in i din företagskultur.  Att ha anställda som passar in i företagskulturen säkerställer att de kommer att kunna prestera, vilket är en viktig faktor för företagets framgång. Samtidigt vill du undvika fällan att anställa människor som är precis som du. En ny medarbetare ger dig möjlighet att få nya idéer och riktningar för ditt företag. Ta inte bort den möjligheten genom att bara välja att anställa någon som kan bli din nya bästa vän. Sök personer som delar dina kulturella värderingar men som kan ha ett helt annat sätt att arbeta på.

 

Välj anställda som utmanar dig

Välj anställda som kommer att utmana ditt sätt att tänka genom att komma med nya idéer och nya sätt att titta på välbekanta situationer. Skapa en miljö där olika tillvägagångssätt välkomnas. Undvik tankar som ’men vi har alltid gjort på det här sättet’ och ’vi försökte det, men det fungerade inte’. Det är omöjligt att återskapa de exakta omständigheterna där en viss lösning inte fungerade. Försök igen. Se vad som händer efter att du analyserat och tagit lärdom av den tidigare situationen.

 

De frågor du ställer vid en intervju gällande kulturell passform kommer inte att kunna urskilja de som kommer att komma med nya tillvägagångssätt om du inte välkomnar dem till en miljö där det uppmuntras.

 

16 intervjufrågor för att bedöma kulturell passform

Det här är intervjufrågor som hjälper dig att bedöma om dina potentiella medarbetare är en bra match med din företagskultur. Frågorna är inte listade i en prioritetsföljd. Du måste välja de frågor som bäst passar de egenskaper du försöker hitta i en ny medarbetare baserat på din arbetskultur. När du ställer intervjufrågor om kulturell passform och granskar dina kandidaters svar, ha i åtanke vad det är du letar efter. Du kommer att anställa medarbetare som bäst kommer att lyckas i din kultur om du anställer personer som delar din organisations värderingar.

 

 • Beskriv arbetsmiljön eller kulturen där du är mest produktiv och glad.
 • Vilka egenskaper kännetecknas av den bästa chefen du någonsin har haft eller önskar att ha?
 • Beskriv det ledningssätt som kommer att främja ditt engagemang och motivera dig att prestera på topp.
 • Beskriv hur en bra chef beter sig i relation till rapporterande medarbetare.
 • Vad känner du för att bli vän med dina medarbetare? Är detta något du tycker är bra?
 • Vilka är de positiva aspekterna av ditt nuvarande jobbs arbetsmiljö?
 • Vad är den viktigaste faktorn som måste finnas i en arbetsmiljö för att du ska bli framgångsrik och trivas på arbetet? Efter att ha besvarat den frågan, vilka andra faktorer funderade du över innan du kom fram till ditt svar?
 • Hur föredrar du att arbeta? Föredrar du att arbeta ensam eller i grupp? Om du delade upp din arbetstid i procent, hur mycket skulle du fördela till att arbeta ensam och i grupp?
 • Hur skulle dina kollegor beskriva din arbetsstil och vad du bidrog med i ditt tidigare jobb?
 • Vilka är de tre till fem förväntningarna du har på ledarna i en organisation du kommer att bli framgångsrik inom?
 • Berätta om ett tillfälle när du tror att du gjort en kund nöjd, antingen en intern eller extern kund.
 • Ge ett exempel på ett tillfälle när du gjorde ditt yttersta för att glädja en kund.
 • Vilken roll tar du i en grupp?
 • Vilken roll skulle dina kollegor säga att du tar i en grupp?
 • När du arbetar med andra människor, beskriv din föredragna relation till dem.
 • Hur skulle dina kollegor beskriva deras relation med dig? Vad tror du att de skulle vilja att du gör mer och mindre och vad skulle de vilja att du börjar med och slutar med?