ÄR DIN ARBETSKULTUR DET DEN BEHÖVER VARA?

Företagskultur De bäst presterande företagen överträffar de genomsnittliga organisationerna på många nivåer, men det finns en distinktion som är extra viktig: ledarna i dessa företag vet konkurrensfördelarna med att skapa en arbetsplatskultur där anställda är väldigt engagerade. Företagskulturen är en strategisk prioritet för de här företagen, varje dag. Varje organisation har en företagskultur. Vissa är avsiktliga medan andra är tillfälliga. Företag som hävdar att kulturen är en prioritet men inte arbetar på den lurar sig själva. Att inte fokusera på företagskulturen är hur ledare förlorar sina jobb och hur företag upphör att existera. Faktum är att kultur är den enda återstående hållbara konkurrensfördelen. Affärsstrategier kan kopieras, men det kan inte företagskulturer. Arbetsplatskulturen blomstrar när ett team av begåvade människor delar organisationens värderingar och mål. Svar på följande frågor kan hjälpa dig att förstå dina anställdas engagemang;
  • Som anställd, känner du att du ger ditt bästa?
  • Vill du stanna kvar på företaget?
  • Skulle du rekommendera organisationen till andra?
Medarbetarnas engagemang innebär en starkare vilja att stanna på företaget, högre produktivitet och bättre prestationer. De anställdas engagemang är resultatet av en hälsosam arbetskultur. Det finns inte ett facit på hur en bra arbetsplatskultur är, även bland de främsta företagen skiljer sig kulturen åt. Vissa har en kultur där medarbetarna förväntas trivas i en miljö med hög energi och där att ha kul främjas, medan i andra kulturer är tystnad en kraft för medarbetarnas motivation. Du kan därför fråga dig själv;
  • Vad definierar din arbetsplatskultur?
  • Hur vet du det?
  • Är du nöjd med hur kulturen är?
  • Hjälper eller hindrar kulturen dina affärsmål?
Utmaningen är att förstå hur man mäter kulturen och hur man ändrar den. Det mest påtagliga måttet av kultur är engagemang bland medarbetarna. Starka kulturer blir självupprätthållna då de lockar likasinnade människor som kommer trivas i den miljön kulturen främjar. Väldigt framgångsrika företag kan därför vara kräsna med vilka de anställer, medan andra organisationer kan behöva betala ut högre löner för att få deras anställda att stanna. Att skapa en bra arbetskultur kräver att man ökar nivån på förtroende för sina anställda samt kopplingen dem emellan så att de engagerar sig till fullo varje dag. De främsta företagen i världen gör detta och de gör det konsekvent bra. Så för att besvara frågan om hur du kan se till att dra nytta av den här fördelen: arbeta avsiktligt på arbetsplatsens kultur.