ÄR DU EN OSÄKER LEDARE? SE ÖVER DESSA 10 TECKEN

Osäker ledare

Även de bästa ledarna kommer att stappla sig fram om de inte känner sig självsäkra. Det är normalt att känna sig osäker ibland. Men det är inte okej att låta din osäkerhet leda till att du beter dig dåligt mot andra. Se därför upp för dessa tecken över hur en osäker ledare beter sig. Men, bara för att du känner dig osäker ibland betyder det inte att du behöver agera som en osäker ledare.

1. En osäker ledare tar inte emot råd

Team fungerar bättre när medlemmarna känner att de kan tala fritt. Det finns en bättre chans att förbättra ditt teams prestanda när du inte är den enda som kommer med bra idéer. En osäker ledare kommer att sluta ta emot input från sitt team, eftersom de känner att det kommer låta människor utmana deras ledning. Detta förvandlas då snabbt till en mentalitet och attityd hos ledare att ’passar det inte, får det vara’.

2. En osäker ledare slutar förklara sina beslut

En självsäker ledare har inga problem med att förklara orsakerna bakom sina beslut. Det beror på att de inte är rädda för att ha fel. En osäker ledare kommer att sluta förklara beslut eftersom det ger andra chansen att kritisera dem. De tror att vara mindre öppna kommer att minska risken för att någon ska kritisera dem.

3. En osäker ledare slutar be om hjälp

När en ledare känner sig osäker ser de att be om hjälp som ett tecken på svaghet. De känner att de behöver och borde veta allt.

4. En osäker ledare gillar inte feedback

Osäkra ledare gillar inte feedback, de är rädda för det. Om de öppet skulle be om feedback känner de att de öppnar upp för kritik. Tyvärr förstärker denna attityd sig bara och efter tid kan inte den osäkra ledaren förbättra sina brister. Osäkra ledare slutar också ge feedback. De känner att om de ger negativ feedback till någon, kan personen vända sig och ge den tillbaka. Istället är det vi ser fullständig tystnad, där ingen feedback ges i någon riktning.

5. En osäker ledare berättar för människor hur de ska göra sitt jobb

Direktivt ledarskap är baserat på att besluten grundas i ledarnas egna motiv och fattar därför beslut utifrån det som gynnar dem själva. Denna ledarskapsstil kan vara passande, för vissa team och organisationer. Osäkra ledare använder emellertid denna stil hela tiden eftersom det gör det svårare för anställda att säga emot. Det minskar risken för att någon ska kunna känna att de kan säga emot ledaren. ’Bara gör vad jag säger’ är kod för ’Jag är rädd att jag har fel och vill inte att någon ska säga det till mig’.

6. En osäker ledare undviker konfrontation

Vissa osäkra ledare kommer att undvika att ta itu med frågor som kan leda till konflikter. Detta beror på att om de helt kan undvika en diskussion kan de undvika att ha fel. Detta resulterar i ett team där långvariga problem aldrig försvinner. Roten till detta problem är att den osäkra ledaren anser att om en konfrontation skulle inträffa skulle de förlora. Detta skulle leda till att de förlorar respekt från deras anställda.

7. En osäker ledare ställer inte frågor, även om de inte förstår

Ett av de traditionella problemen med ledarskap är att ledarna ska ’veta allt’. De är tänkta att veta mer än sitt team, vilket förklarar varför de har mer ansvar. Vissa osäkra ledare vill inte ställa frågor eftersom det visar andra att de kanske inte vet något. Tyvärr är det ofta smärtsamt uppenbart när ledare inte vet vad de pratar om. I verkligheten är det inget fel med att ställa frågor för att förbättra sin förståelse.

8. En osäker ledare microstyr sina anställda

Osäkra ledare älskar kontroll. Varför? För när de kontrollerar situationer kan de minska risken för att vara sårbara. Micromanagement är ett sätt att hålla kontrollen genom att säga till de anställda exakt hur de ska göra saker. Den osäkra ledaren övertygar sitt team om att deras åsikter inte spelar någon roll. De kommer att sluta tänka själva. När detta händer är sannolikheten för att en teammedlem utmanar ledaren liten. Detta får den osäkra ledaren att känna sig säker.

9. En osäker ledare tar åt sig äran för sitt teams prestationer

Osäkra ledare tar åt sig äran för andras prestationer. Inte för att det får dem att må bra, utan för att det får dem att verka viktiga och kunniga. Att ta åt sig äran handlar inte om äran i sig för en osäker ledare, utan det är ett sätt att minska risken för att deras osäkerhet ska upptäckas.

10. En osäker ledare blir arg när någon slutar

När en teammedlem slutar kan det vara stressande för en osäker ledare. ’Var det mitt fel?’, ’Gjorde jag något fel?’ och ’Är jag en dålig ledare?’ är vanliga tankar hos en osäker ledare i sådana situationer. Istället för att behandla dessa känslor på ett positivt sätt kommer en osäker ledare att känna sig arg. ’Hon är så otacksam’, ’Han har ingen lojalitet’, ’De vet inte hur bra de har det’. Tankar som dessa gör att den osäkra ledaren fokuserar på andras fel snarare än att analysera sina egna känslor. På det här sättet känner de sig säkra; ’det är inte mitt fel, det är deras fel’.

Ibland kommer du att agera på ett osäkert sätt utan att ens veta om det. Bara för att du känner dig osäker betyder det inte att du behöver agera på ovanstående sätt. Du kontrollerar dina handlingar, även om du inte känner dig säker hela tiden.