EFFEKTEN ’FACE-TO-FACE’ KOMMUNIKATION HAR PÅ DITT LEDARSKAP

Personlig kommunikation ledarskap

Studier som gjordes före spridningen av elektronisk kommunikation visar att företagsledare tillbringade större delen av sin tid – så mycket som 90 procent – på att kommunicera. Vi vet alla hur teknik möjliggör kommunikation – e-post, röstbrevlåda, sms, chatt, sociala medier, direktmeddelande och så vidare. Tekniken har bara ökat tiden vi lägger på kommunikation och spelar en viktig roll för hur vi kommunicerar globalt eller hur vi når någon direkt. Det har därför blivit extra viktigt med kommunikation ’face-to-face’. När en ledare behöver inspirera anställda eller få dem att göra något, är det bästa sättet att se dem i ögonen och berätta exakt det de behöver veta. Att personligen kommunicera skickar ett meddelande innan du sagt ett ord. Människor kommer inte bara höra vad du säger, de kommer förstå den större betydelsen genom tolkning av din ton, röstböjning, känslor och kroppsspråk. Att ta sig tid att träffas och prata med anställda är viktigt för att bland annat bygga förtroende, förebygga missförstånd samt öka produktiviteten. Nedan följer några anledningar till varför du ska lägga vikt på att kommunicera personligen.

Visa och betona hur viktiga dina anställda är

Att vara där personligen berättar för din publik att de är viktiga för dig och frågan ni diskuterar är värt både din och deras tid. Ditt fokus kommer att få människors uppmärksamhet och ökar chansen för att ditt meddelande når fram.

Tolka tankar och känslor

När du träffar någon personligen kan du se och svara på människors reaktioner, som ansiktsuttryck och kroppsspråk såväl som deras tonläge. Ledare har chansen att visa att de bryr sig genom att ställa sonderande frågor och aktivt lyssna för att förstå publikens perspektiv. Detta är särskilt kritiskt när du behöver anställda för att anta nya beteenden för att främja dina mål, till exempel under perioder av förändring i organisationen.

Bygga förtroende

Ledare måste få anställdas förtroende för att vara effektiva. Ögonkontakt och att prata enkelt och förtroligt skapar trovärdighet vilket är avgörande för din ledarroll. ’Face-to-face’ kommunikation låter dig dela din strategi, förklara den tydligt och svara ärligt på frågor. Anställda ser då hur handlingar överensstämmer med ord, vilket förbättrar ledares trovärdighet och förtroende från anställda. Opersonliga kommunikationsverktyg som e-post och telefonsamtal väcker inte den nödvändiga nivån av förtroende för ledaren och företaget.

Förhindra missförstånd

Missförståelse ökar utan tvekan när kommunikation inte sker personligen, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för ledare. Ett tydligt budskap är avgörande i beslutsfattningar – utan fördelen med personlig kommunikation finns det inget ’ge-och-ta’ för att säkerställa att mottagaren uppfattat meddelandet korrekt. Forskning visar att personlig interaktion sätter människor ’på samma våglängd’ genom en anknytning av neuroner.

Bygg relationer

Att interagera direkt med andra ledare, chefer och anställda utvidgar ditt nätverk och skapar delad erfarenhet som kan förbättra framtida kommunikation. Det hjälper också till att skapa kamratskap som är grunden för samarbete och framgång i hela organisationen.

Ta emot feedback

Att träffas personligen hjälper anställda att känna sig värderade och ger dem en chans att bidra med deras input till organisationsstrategier och kommunikation. Det ger ledare en chans att bekräfta de anställdas förståelse av viktiga frågor, identifiera bristfälliga områden och uppmuntra kontinuerlig feedback och engagemang. Överväg att använda interaktiv teknik för att samla in uppdaterad och relevant data.

Öka produktiviteten

’Face-to-face’ kommunikation hjälper ledare att öka produktiviteten. Exempelvis så är det ledare som sätter mål i en organisation och är sedan ansvariga för att motivera de anställda att möta dem. Ledare är de som ska ge uppmärksamhet, utöver kontroll över situationer som leder företaget och inspirerar andra att följa dem. För att göra detta effektivt måste ledare använda all sin kommunikationsbredd, vilket bara är möjligt med personliga interaktioner.