Affärsutveckling

Identifiera förbättringar

Utforma strategier

Implementera arbetsformer

förbättring, nya jobb

Vi definierar och förverkligar våra uppdragsgivares mål genom att identifiera tillvägagångssätt och åtgärder för att skapa bestående förbättringar. AMGA har lång erfarenhet av att bygga upp och förädla avdelningar inom försäljning och kundservice. Vår organisation har kapacitet att hjälpa företag med större och mindre förändringsprojekt.

möte och rekrytering

Genom närhet och expertis når vi operationella och individuella förbättringar. Vi arbetar med lösningar som anpassas till våra kunders behov där vi identifierar åtgärder som förbättrar nyckeltal inom försäljning och kundservice. Vi förstår helheten och sambandet mellan verksamheten och ledande marknadsresultat.

amga konsulttjänst

Vi hjälper anställda, företag och organisationer att uppnå varaktig affärsnytta genom att utforma effektiva arbetsformer och säkerställa att efterfrågad förändring realiseras. Vår expertis ligger inom att skapa och uppnå marknadsledande KPI:er och försäljningsresultat samt att implementera IT-struktur.

Ring oss på 08-551 118 71