Rekrytering

Management

Nyckelroller

Specialister

staffing

Vårt nationella och internationella nätverk tillsammans med vår organisationsstruktur skapar en effektiv & kvalitativ rekryteringsprocess för våra kunder och kandidater. Med över 20 års erfarenhet inom service, bank & finans, försäkring och försäljning erbjuder vi rekryteringar inom Management som skapar framgång för ditt företag.

333333

Rätt individer skapar företagets framgång. Vi har expertisen och är specialiserade på att leverera rätt profiler till din organisation.

Vår rekryteringsprocess är sammansatt för att nå kvalitativa och effektiva resultat för ditt företag.   

amga konsulttjänst

Vi har idag ett brett nätverk av specialister inom service, bank/finans, försäkring och försäljning.

Följande områden som vi tillsätter inom är Investeringsrådgivning, Cash Management, Payment, Leasing, Försäkring, Inkasso, Factoring, Collection m.m.

Ring oss på 08-551 118 71