FÖRDELAR MED ATT ANSTÄLLA KONSULTER VIA ETT KONSULTBOLAG

Fördelar konsultbolagKostnadsbesparingar

Projekt är ofta tidsbegränsade och därav lönar det sig kostnadsmässigt för företag att hyra in kompetens istället för att anställa själva. Till skillnad från vanliga anställda behöver du inte behålla konsulter på lönelistan när projektet de arbetat på är slutfört. Ditt företag kommer därför att spara in på att slippa betala för lön, förmåner och arbetsgivaravgifter för en anställd som inte har arbetsuppgifter att utföra. Att anställa en konsult innebär därför lägre fasta kostnader varje månad. Du behöver inte heller betala någon sjuklön för en konsult, då du endast betala för de timmar som den faktiskt jobbar.

 

Tidsbesparingar

Du slipper lägga tid och resurser på en rekryteringsprocess. Konsultföretaget ansvarar för hela processen om så önskas fram till de sista intervjuerna med ditt företag. Du behöver alltså inte lägga tid och resurser på allt förarbete och att hitta rätt kandidater till positionen, du träffar endast lämpliga kandidater. Kärnverksamheten drabbas därför inte då företaget sparar tid och resurser på eventuella rekryteringsprocesser och utförande.

 

Snabba tillsättningar

Behovet av personal kan dyka upp plötsligt och en tillsättning behöver göras omgående. Processer via konsultbolag kan bespara tid genom att sökprocessen av kandidater kortas ner eftersom att konsultbolaget redan kan vara i kontakt med lämpliga kandidater. Skulle inte de lämpliga kandidaterna redan finnas vet ett konsultbolag hur man effektivast får in ansökningar av rätt kompetens. Ett konsultbolag arbetar heltid med att hitta lämpliga kandidater och kan hjälpa dig att snabbt tillsätta rätt kompetens.

 

Rätt personal vid rätt tid

Du kanske behöver en specifik kompetens, men endast under begränsad tid. Du kan hyra in en konsult för ett kortare projekt, under frånvaroperioder av ordinarie personal eller under perioder med toppar i arbetsbelastning. Konsulter kan även bemanna hela funktioner för att andra anställda ska kunna fokusera på kärnverksamheten. När du anställer konsulter får du rätt person på rätt plats under rätt tid. Du behöver inte oroa dig för lågkonjunkturer eller sämre tider. Du hyr in personal för tiden du har behov av och betalar för de timmar konsulten arbetar hos dig.

 

Ansvar för uppföljningar

Ett konsultbolag kommer att vara arbetsgivaransvariga för konsulten, vilket innebär att de kommer sköta allt som har med anställningen att göra. Ditt företag kommer ha arbetsledaransvaret vilket betyder att ni egentligen bara behöver ansvara för konsultens arbetsuppgifter. Detta innebär därför lägre risk för ditt företag då ansvaret ligger hos konsultföretaget. Uppföljningsmöten görs av konsultbolaget och är det något du behöver veta gällande konsulten kommer du att bli medveten om det. Du och ditt företag behöver därför inte lägga massa tid på uppföljning av konsulten, utan kommer att få veta det du behöver veta.