FRAMTIDENS TALANGER VILL INTE VARA CHEFER

Framtidens talanger

I många år har karriäristers primära mål varit att få en chefsposition. Att hamna överst på karriärstegen har setts som ett kvitto på att man har lyckats i livet – något som vanligtvis resulterar i både större ansvar och högre lön. I stora delar av världen är det fortfarande omkring 70 procent av millennials (80- och 90-talister) som har detta mål, men i Norden har man de senaste åren sett en vändande trend. Mindre än varannan person mellan 18 och 30 år anser att det är viktigt att någon gång i sitt liv vara chef, visar den globala undersökningen Millennials från Universum.

Unga talanger i de nordiska länderna värderar andra aspekter i karriären högre. De vill bland annat hitta en bra balans mellan arbete och fritid – eftersom de sett tidigare generationer leva med en ständig negativ stress som ibland resulterat i att de gått in i väggen. Dagens unga vill tjäna ett högre syfte med sitt jobb och känna att de gör någon skillnad för samhället och världen. Millennials har ofta andra drivkrafter än pengar. För dem är mjuka värden så som jämställdhet, världshunger och miljöfrågor viktiga. De har även stort fokus på familjen, vilket är – tillsammans med att spendera tid med vänner – det som gör dem lyckliga. Detta gör att de kommer att ställa högre krav när det kommer till att välja arbetsgivare. Om man som företag vill attrahera dessa unga talanger kommer det därför bli allt viktigare med tydliga värderingar och att visa att man inte bara brinner för frågor som rör pengar.

Studier visar även att människor i allt större utsträckning inte lämnar ett jobb eller ett företag – utan att anledningen till att de byter arbete ofta är chefen. För att dels kunna attrahera – men också behålla – framtidens talanger är det därför viktigt med en kommunikativ chef och ledare som förstår sig på millennials, samt respekterar deras prioriteringar och värderingar. Eftersom dagens unga inte längre strävar efter att nå en chefsposition kommer de också ställa högre krav på sin chef och dess förmågor.