HUR DU BYGGER UPP FÖRTROENDE SOM NY CHEF

Förtroende ny chefTillit är den viktigaste faktorn i alla affärer du gör. När du börjar en ny tjänst eller börjar jobba på ett nytt företag måste du överväga hur du ska öka förtroendet bland de anställda och medlemmarna i ditt team. Det kan kännas uppenbart, men nedan är några tips listade på vad du kan göra för att skapa ett förtroende.

 

Uppmärksamma andra människor för deras prestationer

Det är en så enkel idé men ack så viktig. När människor arbetar hårt eller gör något bra tycker de om att bli uppmärksammade för det. Om du inte ger det till dem kommer du inte att kunna skapa positiva känslor kring dig som chef. Att inte uppmärksamma dina anställda kan till och med skapa en bitter stämning. Ger du dem erkännande är du på god väg att vinna deras förtroende, eftersom de anställda kommer att känna sig respekterade. Gör det till en vana att göra andra anställda uppmärksamma på det du uppskattar. Det kommer att låta folk veta att du är uppmärksam och att du är villig att dela framgång.

Skydda människor från deras misslyckanden

Det är tråkigt när något går fel eftersom det försenar dina planer. Samtidigt betyder misstag och misslyckanden inte nödvändigtvis att du är på väg i fel riktning. Det kan betyda att dina anställda försöker nya saker och känner att de har frihet att experimentera. På vägen kan det leda till alla möjliga fördelar och idéer. Saken är, det enda sättet att få dina anställda att experimentera och prova nya saker är om de känner att när något går fel, kommer du att ha deras rygg. Först då kommer de att känna att de är fria och veta att du litar på att de gör de bästa de kan.

Transparens

När det finns något typ av problem, adressera det öppet och transparent. Detta kommer ibland att göra situationer lite obekväma, men om du följer denna strategi konsekvent kommer dina anställda inte att gissa sig fram till vad du säger och inte säger. Den energin kan de istället använda mycket mer konstruktivt – genom att fokusera på sina arbetsuppgifter. Observera att det också är en bra strategi att låta dina anställda få frihet att uttrycka sig. Om de har någon typ av problem eller tror att de kommer få ett problem, behöver du se till att de får ventilera sig. Du kan ge dem ett tidsspann där de är fria att göra det, men att ni därefter ser till att fokusera framåt och går vidare till en lösning.

Jobba som ett team

Få feedback och fråga om åsikter från dina medarbetare. Låt dina anställda veta att om de har något kritiskt (men konstruktivt) att säga, är det fritt fram att göra det. Med andra ord, se till att du inte skapar någon autokratisk hierarki där dina anställda inte känner sig respekterade. En av de viktigaste sakerna är att motstå den första impulsen att säga att något inte är bra eller att det inte kommer och fungera och istället säga att du kommer tänka på det. Även om du sedan avvisar idéen eller förslaget kommer dina anställda fortfarande känna att du har respekterat vad de har att säga och känner sig fortfarande uppmuntrade att komma med idéer i framtiden. Då kan de inte låta bli att lita på dig tillbaka, även om du har något att säga som de kanske inte gillar att höra.

Några sista ord

Tillit fungerar bara om det går åt båda hållen. Om du visar att du litar på dina anställda genom att dela med dig och lyssnar på dem när de har något att säga, kommer de vara mycket mer benägna att lita på dig. Ge dem därför utrymme att vara sig själva och säga vad som är viktigt för dem. Det kommer bidra till att om det uppstår ett problem som behöver adresseras, kommer de att berätta det för dig. Om du inte gör det och visar att du inte är villig att respektera vad de säger, kommer du visa att du inte litar på dem. Och ja, då kommer de inte heller att lita på dig. Detta kan skapa en ’vi och dom’ mentalitet där de anställda går ihop och skapar problem genom att provocera varandra bakom din rygg. Låt inte detta hända, då har du inte koll på läget och kommer inte veta vilket typ av isberg som gömmer sig under vågorna.