HUR DU HANTERAR PERSONAL SOM ÄR MISSNÖJD

Hantera missnöjda anställdaAtt leda ett team är inte lätt och det kräver vissa färdigheter som inte alla har. Men även om du har dessa färdigheter kanske du befinner dig inför utmaningen att hantera en anställd som är missnöjd. Om du hanterar det bra kan du kanske vända personen i fråga till att bli väldigt nöjd över sin arbetssituation. Om inte kanske du förlorar personen på grund av missnöje, eller värre – hamnar inför juridiska tvister. Medan det är sällan situationer blir så allvarliga, är det fortfarande viktigt att skydda sig genom att veta hur man kan hantera missnöjda medarbetare.

 

Bedöm läget noggrant

Innan du tar några beslut, ta dig tid att sätta dig in i och verkligen ta reda på vad som händer med individen. Ta reda på varför den anställda är missnöjd. Det kan vara missnöje riktat mot dig som ledare, deras nuvarande arbetssituation eller med en annan anställd. Det är också möjligt att de är missnöjda på grund av något som inte är relaterat till jobbet. Om problemet är relaterat till något i ditt företag, samla så mycket information som möjligt innan du bestämmer hur du ska agera. Men även om det är livsstilsfaktorer som påverkar din anställdas beteende, bör du inte ignorera det bara för att det kommer från utsidan av ditt företags fyra väggar. Använd det som en möjlighet att visa den anställda att de är mer än bara ett namn på en HR-mapp. Att erbjuda hjälp, oavsett om det är ett formellt program för anställda eller på något annat sätt, kommer det att bygga upp lojaliteten för ditt företag.

 

Vänta inte

Den bästa tiden att ta itu med situationen var igår, den näst bästa tiden är idag. Ju längre du väntar på att lösa problemet efter att det har identifierats, desto mer tid har den anställda att vara missnöjd och förbittra situationen. Det kommer inte vara ett roligt samtal, men det måste ske snarare än senare. Dessutom kan det vara nödvändig att adressera resten av personalen efter att du har konfronterat situationen. Om snacket går bland dina anställda, se till att kväva ryktet så snart du kan. Ett kort och koncist uttalande som låter de andra anställda veta att en situation har tagits upp kan spara mycket mötestid och hjälp från HR i det långa loppet.

 

Sekretess är viktigt

Medan personalen som helhet kan behöva åtgärdas efter att situationen har lösts, är det bäst att initialt träffa den missnöjda medarbetaren enskilt. Detta skyddar dig inte bara mot att den anställda kan säga sina åsikter öppet och påverka andra, utan det bidrar också till en uppfattning om trygghet av arbetstagaren. Den missnöjda anställda kan vara villig att berätta den verkliga anledningen till varför personen är missnöjd och en lösning kan bestämmas, något som kanske inte skulle ha hänt om det inte var bakom stängda dörrar. Dessutom skyddar sekretess både dig och arbetstagaren juridiskt.

 

Behåll lugnet

Det är väldigt viktigt att hålla huvudet kallt när man hanterar en missnöjd anställd. Om den anställde börjar bli upprörd, prata lugnt och sansat och låt personen lugna sig. Om situationen eskalerar, fråga den missnöjda anställda vänligen att behålla en professionell ton. Om ingenting verkar hjälpa, lämna situationen och ge personen utrymme att uttrycka sin ilska privat utan dig där. Anställda som inte är bekväma att hantera sina känslor kan behöva lite tid att hantera dem ensamma innan de kan komma tillbaka och ha en professionell konversation.

 

Det tar tid

Många ledare vill implementera en lösning på ett problem omedelbart. Även om detta är en bra inställning i de flesta lägen, fungerar det inte i alla situationer. En vändning i anställdas moral kan verkligen driva på effektivitet och produktivitet, men det är inte alltid möjligt. Tänk på att när du hanterar en missnöjd anställd kan det ta längre tid än bara ett möte för att lösa problemet. Om någon varit missnöjd i en månad är det kanske inte möjligt att komma fram till en lösning på bara en timme. Detta kan vara frustrerande för företagsledare som brukar vilja gå vidare snabbt, men i sådana här lägen måste du komma ihåg att du är skyldig ditt företag och dina medarbetare att ta dig igenom situationen under den tiden det tar.

 

Dokumentera

Medan ditt mål är att arbeta med den anställda för att hitta en lösning, bör du också förbereda dig om du behöver vidta hårdare åtgärder eller om arbetstagaren vidtar rättsliga åtgärder mot ditt företag. Därför är det viktigaste av allt att dokumentera era samtal, möten och lösningar. Dokumentera noggrant de samtal du har med den anställda, samt detaljerna i alla lösningar ni kommer fram till. Skriv ner dina anteckningar, skriv ut dem och se till att den anställde skriver under dokumentet för att förhindra en ’hon sa, han sa’-situation.