HUR DU KAN HANTERA ANSTÄLLDA SOM SPRIDER RYKTEN

Även om lite småsnack runt kaffemaskinen kan vara bra för moralen på kontoret, är det inte bra när någon sprider rykten eller skvallrar. Elakt skvaller om anställda skadar relationer och rykten om företaget kan också vara skadliga. Om dina anställda viskar om uppsägningar eller hur en kommande organisationsförändring kan leda till nedskärningar har du en arbetskraft som inte litar på ledningen. Detta orsakar snabbt en främlingskänsla och oengagemang bland anställda. Oavsett om du har någon eller några som sprider halvsanningar bör du alltid börja med allmänna riktlinjer och utbildning om skvaller och rykten innan du konfronterar den misstänka personligen.

1. Skriv ett avsnitt som rör rykten och skvaller i din medarbetarhandbok där du berättar för de anställda hur du förväntar dig att de anställda ska besvara skvaller från kollegor. Skriv att du inte tillåter rykten och skvaller och att du förväntar dig att anställda avstår från denna typ av skadlig kommunikation med respekt för kollegor och för kontorsmoralen.

2. Ge tips om hur de anställda kan hantera en skvallrande kollega i samma avsnitt i medarbetarhandboken. Föreslå att dina anställda avfärdar en skvallrande persons kommentar innan den sagt något genom att säga något positivt först. Om personen försöker vända de positiva orden kan kollegan artigt fråga ’vad menar du med det?’, vilket snabbt tystar negativa kommentarer. Alternativt kan dina anställda avstå från att delta i ryktesspridning genom att påminna skvallrare att alla behöver fokusera på sitt arbete istället.

3. Maila sedan alla anställda i ditt företag med en kopia av den nya policyn. Be alla att ta sig tid att läsa den och betona att avsnittet lagts till då du är orolig för skvaller och ryktesspridning på arbetsplatsen.

4. Utveckla en öppen informationspolicy för att kunna förebygga och bemöta arbetsplatsrykten. Låt dina anställda veta vad som händer så snart du vet det. Om anställda tisslar och tasslar om potentiella uppsägningar, var uppriktig med dem om att det finns en möjlighet om så är fallet. Var tydlig med vilken information du använder när du marknadsför ditt företag samt fattar beslut, och meddela till dina anställda att din dörr alltid är öppen om de har frågor om företaget och dess verksamhet.

5. Ta ett möte med individen som orsakar problem med sitt skvallrande beteende om det fortsätter. Uttryck din oro över hur personen interagerar med kollegor. Till exempel ’Jag är orolig för hur du umgås med dina kollegor. Jag förstår att du har spridit några rykten’. Förvänta dig försvar från individen. Om personen skyller på dig, be om exempel på hur man kan uppmuntra till en öppnare och mer ärlig kommunikation. Om personen anklagar dig för något, säg ’Det är inte det vi pratar om. Jag vill bara be dig att se över vad och hur du kommunicerar med dina kollegor i framtiden’.

6. Följ upp med personen om ryktesspridningen fortsätter. Påminn den anställda om er senaste konversation och säg att dennes beteende måste sluta. Om inte behöver du kontakta HR-avdelningen om ditt företag har en och uppdatera dem om fallet.

7. Ge en skriftlig varning om beteendet fortsätter, där du även inkluderar en rad som indikerar att om skaller och ryktesspridning fortsätter är det skäl för uppsägning. Avsluta personens anställning som sista utväg.