HUR DU KAN MOTIVERA DINA ANSTÄLLDA UTAN ATT HÖJA DERAS LÖNER

Nöjda anställda utan höja lönI den nuvarande konkurrenskraftiga arbetsmarknaden är att behålla personal en viktig del av ett företags framgång. En låg personalomsättning är inte bara bra för den sista raden, utan det innebär också att du skapar och bygger en solid grund för företagets framtid. Flertalet studier har visat att anställda med hög arbetsnöjdhet generellt är mer produktiva, engagerade och lojala mot sina företag. Att få sin personal att stanna länge betyder inte att du nödvändigtvis behöver betala ut högre löner än dina konkurrenter. Det finns olika sätt att göra dina anställda nöjda och motiverade utan att betala ut högre löner. Om ditt företag har en stram budget kan du använda några av dessa tips för att säkerställa att din personal vill stanna utan att höja deras lön.

 

Ge beröm

Att visa tacksamhet är det bästa sättet för att få en anställd att känna sig uppskattad och motiverad. Att säga tack eller bra jobbat får inte bara dina anställda att le utan får dem också att bli motiverade att göra sitt bästa nästa gång också. Det kan därför inte bli fel av att säga att någon gör ett bra jobb. Tacksamhet och beröm kan ges på olika sätt och det kan framföras individuellt eller i grupp. Att ge beröm offentligt kan även öka andra anställdas motivation att göra ett bra jobb.

 

Utbildning och kurser

En arbetsplats är en plats där du lär dig många olika saker utöver dina arbetsuppgifter, så som time management och samarbete som du inte lär dig någon annanstans. Utöver detta kan företag erbjuda sina anställda gratis utbildning och kurser för att förbättra deras färdigheter. Utbildningar och kurser leder inte bara till att företagets övergripande standard ökar, utan uppmuntrar även de anställda att bli mer motiverade. Det behöver inte endast vara externa utbildningar, utan de kan även hållas av intern personal med expertis inom vissa områden.

 

Erbjud flexibilitet

Att ha ett jobb som är flexibelt är vad många anställda önskar, det är speciellt viktigt i dagens samhälle då många värderar det är det något många tycker är väldigt viktigt. Flexibilitet kan innebära olika saker; till exempel att arbeta hemifrån, styra över sitt eget schema samt möjligheten att kunna avvika en stund under arbetstid. Att tillåta flexibilitet för dina anställda kan minska deras stress samt att de generellt blir mer nöjda över sin arbetssituation.

 

Uppdatera din personal på vad som händer

Att hålla dina anställda uppdaterade med det senaste inom organisationen är viktigt. Att vara transparent med din personal kan skapa en positiv känsla samt att medarbetarna känner sig högre värderade, så på det sättet kan du öka motivationen hos dina anställda.

 

Involvera din personal i beslutsprocessen

När de anställda blir inblandade i beslutsfattande aktiviteter känner de att de har en viktig roll samt att de är ansvariga för beslutet som fattas, vilket innebär att det är av deras intresse att beslutet eftersträvas. På så vis kan dina anställda därför ta ett mer övergripande ansvar och kan också rätta till fel de gör på vägen. Detta fungerar som ett självmotiverande verktyg för vilket anställda kan känna sig viktiga i sin roll när de ser direkta resultat från sina handlingar och beslut.

 

Ledare är nyckeln till framgång

För att hålla dina anställda fokuserade och produktiva är det viktigt att du har effektiva chefer som vet hur man arbetar med människor. En medarbetare kommer bli mer nöjd över sin arbetssituation om deras ledare är effektiv och utför sitt jobb på ett bra sätt. Det blir därför viktigt att välja ledare som är kapabla till att få anställda att prestera samtidigt som de kan hålla dem motiverade och glada.

 

Värdera dina anställdas åsikter

Det här är som att utföra den klassiska medarbetarundersökningen. Om du verkligen vill motivera anställda och vill hålla dem nöjda är det bästa sättet att få feedback från dem. De kan ge dig de insikter som du kanske inte har övervägt förut. Du kan till och med få feedback på ditt nuvarande belöningssystem och i vilken utsträckning dina anställda är nöjda. Detta gör det möjligt för dig att optimera din taktik för att hålla nivån på dina anställdas glädjemätare full.

 

Ge dem andra förmåner

Kan du inte höja dina anställdas löner finns det andra förmåner du kan ge för att göra dem nöjda med arbetsplatsen och för att öka deras motivation. Exempel på andra förmåner du kan ge dina medarbetare utöver ovan nämnda är;

  • Betalda raster
  • Massage
  • Busskort
  • Betalda träningstillfällen under arbetstid
  • Längre semester
  • Personalrabatter

 

Genom att följa några av dessa tips kan du inte bara se till att dina anställda är glada på arbetet, utan också öka produktiviteten på företaget. Dina anställda kommer inte vilja sluta arbeta för ditt företag om du skapar en arbetsplats där de trivs och blir motiverade.