HUR DU LEDER BÅDE INTROVERTA OCH EXTROVERTA MEDARBETARE

Hantera introverta och extrovertaUnder arbetstid är kontoret ett tillfälligt hem för anställda av olika personligheter. Vissa kan vara pratsamma medan andra håller sig för sig själva. Dock är det inte alltid så att alla kommer överens, särskilt när de anställda befinner sig i motsatta ändar av det sociala spektrumet. Introverta och extroverta personer är helt olika i hur de integrerar med sina medarbetare och vad som motiverar och driver dem skiljer dem även åt. Detta kan göra det svårt för chefer att knyta an till de olika personligheterna.

De bästa cheferna kan anpassa sin ledarstil för att passa alla personlighetstyper i deras team, men att hantera människor har aldrig varit lätt. Framgång i rollen är beroende av att kunna kommunicera med anställda i ens team och se till att deras färdigheter får utrymme att nyttjas till dess fullaste potential för organisationen.

Vanligtvis ser extroverta introverta personer som osociala, blyga, hemlighetsfulla och att de inte bidrar. Till skillnad från introverta som beskriver extroverta personer som aggressiva, egoistiska, omedvetna, oförskämda och socialt krävande. Skillnaderna på de olika personlighetstyperna kan orsaka problem och missförstånd mellan grupperna. Trots skillnader, kan introverta och extroverta komma överens och skapa ett stödjande och hälsosamt arbetsförhållande tillsammans, men att hantera samarbetet på rätt sätt är det som är avgörande.

 

Så hur anpassar du din ledarstil för att säkerställa att den är tillämplig på både introverta och extroverta?

 

Anpassa ditt ledarskap 

 Utbilda dig

Introverta och extroverta personer är drastisk olika i sitt sätt att arbeta och hur de fungerar i sociala sammanhang. Läs på och lär dig hur de olika personlighetstyperna föredrar att arbeta och vad som driver dem. Extroverta personer tenderar att ta tag i deras tilldelade arbetsuppgifter omedelbart. De är snabba och ofta tar de hastiga beslut. De är bekväma med att ta risker och att göra flera saker samtidigt. Extroverta personer dras till grupper och de tenderar att tänka högt. De blir laddade med energi av sociala sammanhang och möten med andra människor. Introverta människor däremot, utför sitt arbete med mer medvetet och i ett långsammare tempo. De föredrar att koncentrera sig på en enda uppgift vid en given tidpunkt. Introverta personer ogillar vanligtvis mycket ljud, stora grupper och sociala sammanhang. De kan tycka om möten och vissa tillställningar, men efter en stund önskar de sig ensamtid.

 Prata med ditt team

Det viktigaste med att hantera ett team av introverta och extroverta personer är att aldrig anta någonting. De flesta misstag görs eftersom att chefen tror att de vet vad som är bäst för sina anställda, men så är inte fallet. Prata med alla i teamet om hur de föredrar att arbeta och lära sig. Svaren från dina anställda kommer antagligen att göra det ganska klart för dig om de är introverta eller extroverta. Dock kan vissa introverta till exempel använda ett anpassat beteende på jobbet, men så fort de kommer hem kollapsar dem. Att be alla medlemmar i gruppen att utföra ett personlighetstest, som till exempel Myers-Briggs testet, kan vara en utgångspunkt för att förstå hur din personal fungerar. Testet berättar inte bara om de anställdas egenskaper, utan det lyfter också fram de positiva aspekterna av varje personlighetstyp, tillsammans med dess utmaningar. Detta säkerställer att alla medlemmar i ditt team får grunden för ett gemensamt perspektiv där det finns plats för ömsesidig respekt för allas färdigheter oavsett om de är introverta eller extroverta.

Utvärdera arbetsdagen

Nästa steg är att använda den informationen du får om dina gruppmedlemmars personligheter. Det kommer troligtvis att innebära att du behöver förse dina anställda med en rad olika resurser, som både privata och sociala platser för självständigt arbete men också för gruppaktiviteter och samarbete. Se också över hur arbetsdagen är strukturerad. Kanske behöver du införa tidsintervaller då ni ser till att inte ha möten, för att ge de anställda oavbruten tid att fokusera på sitt arbete. Det är viktigt att ge dina anställda möjligheten att kunna vara flexibla och lägga upp sina arbetsdagar utefter vad som passar dem. Uppmuntra extroverta att umgås och dela idéer när de känner att de behöver det samt ge introverta friheten att lämna kontoret och ta en promenad för att ladda batterierna om de skulle behövas.

Främja privat tid och utrymme

Arbetsplatsen, särskilt den moderna svenska arbetsplatsen med sina öppna planlösningar och betoning på konstant samarbete, kan verka som att det är byggt för att passa extroverta personer. Forskning visar dock på att vi alla, särskilt introverta personer, behöver privata utrymmen för att få sitt jobb gjort. Tänk därför på utformningen av arbetsplatsen – finns det rum och utrymmen där dina anställda kan gå och sätta sig för att kunna arbeta ostört? Du kan även hjälpa dina anställda att utveckla kulturella metoder där kollegor signalerar till andra att de är upptagna och inte vill bli avbrutna. Du måste dock se till att dina anställda som är extroverta inte blir avskräckta av att alla går iväg och arbetar någon annan stans. Så behåll eller skapa utrymmen för sammankomster, till exempel kommunala lunchplatser och sällskapsrum.

Uppmuntra introverta att säga vad de tycker…

Forskning visar på att i ett möte med sex deltagare, sköter två personer 60% av den muntliga kommunikationen. I möten med fler medlemmar blir skillnaden ännu mer markant. Ett av de största hindren är att introverta ofta är ovilliga att komma med idéer eller dela problem som de har. Nyckeln för att få dem att dela med sig är att få dem att känna sig tillräckligt bekväma att bidra. Istället för att be dina introverta kollegor att delge sina tankar på plats, kan du på förhand berätta för dem att du skulle vilja att dem bidrar så de kan förbereda sig. Att dela mötesagendan några dagar tidigare är till hjälp för introverta, så de kan tänka på hur de vill förmedla sina idéer snarare än att behöva improvisera på plats. Du kan även be medlemmarna i ett möte att skriva ner sina tankar och idéer som du senare antingen läser upp eller sätter upp på en whiteboard så alla kan läsa. Detta ger alla introverta mer tid att formulera sig och kan få dem mer trygga att dela med sig.

… och extroverta att lyssna

Extroverta personer medför ofta entusiasm och öppenhet till möten vilket är något du vill uppmuntra. Men du måste också lära dem att lyssna, reflektera och bli mer öppna för sina tystare kollegors perspektiv. Att prata med den eller de mest dominanta personligheterna en och en kan vara viktigt. Samtalet behöver inte vara riktat med någon form av kritik eller att det görs till en stor sak. Istället bekräftar du alla de bra egenskaperna den extroverta kollegan tillför, men ber dem att ’anpassa’ sitt beteende för att ge plats till andra. Utmana dem att få sina mer introverta kollegor att träda fram medan de fortfarande är sig själva.

 

 Sammanfattningsvis är några principer att komma ihåg listade nedan;

 

Gör det här

  • Balansera sociala och privata utrymmen.
  • Skicka mötesagendan i förväg och ibland fråga om skriftliga förslag och idéer för att ge introverta tid att formulera sina tankar och låta dem samla modet att dela med sig.
  • Låt människor arbeta som de vill; extroverta ska känna sig bekväma att ta tid att socialisera, medan introverta ska ha möjlighet att arbeta på distans eller kunna ta raster från arbetsplatsen.

 

Undvik det här

  • Anta att du redan vet allt om introversion och extraversion – försök att lära dig hur dina anställdas personlighet påverkar arbetsförhållanden.
  • Överbelasta inte ditt team med möten; ge dina kollegor möjlighet till att arbeta oavbrutet under dagen.
  • Låt inte den mest dominerande personligheten att prata mest, uppmuntra den personen att reflektera, lyssna och låta andra få ta plats.