HUR DU MINSKAR ANSTÄLLDAS MOTSTÅND TILL FÖRÄNDRING

Minska anställdas motstång till förändringMotståndskraft till förändring är en naturlig reaktion när anställda uppmanas att, ja förändras. Förändring är obekvämt och kräver nya sätt att tänka och göra. När det gäller förändring på arbetsplatsen kan även dina mest lojala och stabila anställda bli motståndiga. Människor har svårt att föreställa sig hur livet kommer att se ut på andra sidan en förändring. Därför tenderar de flesta att klamra sig mot det kända snarare än att omfamna det okända. Men anställda är inte rädda för förändring, de fruktar det okända. Nedan är några beprövade strategier listade som kan hjälpa dig att minska motståndet till förändring bland dina anställda.

 

Kommunicera varför

Det är viktigt att du kommunicerar varför, vad och hur gällande förändringen till dina kollegor. Se till att utveckla en kommunikationsplan som är mer än att berätta för dina anställda vad du vill att de ska göra. Fokusera kommunikationssegmenten anpassat för varje målgrupp, med fokus på vad de bryr sig om och behöver veta. Understryk varför och hur denna förändring kommer att gynna dem.

 

Ha en öppen dialog

Ett av de bästa sätten att få dina anställda att sluta motstå förändringar är helt enkelt att prata med dem. Ge så mycket information som möjligt om förändringarna och skapa ett öppet forum där de får möjligheten att uttrycka sina tankar och känslor. Låt dem veta att du är tillgänglig för att höra deras tankar och bekymmer. Får de anställda en chans att öppet prata om förändringen kan det minska motståndet då de anställda känner att de blivit hörda. Du kan inte heller göra något åt problemen dina anställda upplever om du inte vet vad det är.

 

Involvera de anställda

Om du ska göra stora förändringar i företagets processer eller policyer, tillåt de anställda att ge sin input om förändringarna innan de genomförs. Detta skiljer sig ifrån att låta dem uttrycka sina tankar eller känslor om en förändring som redan äger rum. Denna process är lite mer proaktiv, så att medarbetarna faktiskt kan påverka förändringarna med sina idéer och kreativa tillvägagångssätt.

 

Delegera förändringen

En bra strategi för att övervinna motstånd till förändring är att utbilda anställda som är naturliga ledare först. De kommer att fungera som förebilder och ha en påverkan på övriga anställda. Du kan även ge dessa personer ansvar för delar av förändringen som de sedan kan utbilda sina kollegor i. Detta kommer att ha en ringar-på-vattnet effekt.

 

Erbjud utbildning och stöd

När en förändring sker, är ett av de största missnöjena bland de anställda att de är oförberedda på att hantera förändringarna. Om du implementerar ett nytt mjukvarusystem – planera projektet utifrån dina anställdas perspektiv. Förse de anställda med utbildningar och kurser, utrustning samt andra tänkbara resurser, inte bara för att hjälpa dem att anpassa sig men också för att de ska kunna leverera i den förändrade miljön. Hjälp dem på alla sätt du kan att vara effektiva före, under och efter förändringen äger rum. Det handlar inte om vad tekniken kan göra, utan vad användaren kan göra med hjälp av ny teknik. De kommer kanske inte bara bli mindre motståndiga till förändringen, utan kommer kanske vara positivt inställda och hoppfulla när företaget genomför nästa förändring.

 

Timing

Timing är allt när det gäller förändring och om du försöker genomföra stora förändringar med omedelbar verkan eller för snabbt kan dina anställda vara mer benägna att bli motståndiga. Introducera förändring succesivt om det är möjligt för att ge dina anställda chansen att vänja sig. Detta garanterar inte bara den minsta möjliga störningen i den vardagliga verksamheten, det gör också din personal nöjdare vilket innebär mer produktiv personal.