Jämställdheten störst bland unga företagsledare

andel kvinnliga företagsledare ökar

Andelen (%) kvinnliga företagsledare i Sverige uppdelat på ålder och utbildningsnivå. Källa: SCB

Sverige har länge legat i framkant när det kommer till jämställdhet. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor är relativt liten och vi har lägst löneskillnad i hela Norden mellan de båda könen. Det finns dock fortfarande mycket att göra, speciellt när det kommer till löner och en jämn könsfördelning på ledningspositioner.

En anledning till att Sverige idag fortfarande inte är helt jämställt kan dels vara biologisk och dels historisk. Sverige har kommit långt i arbetet med jämställdhet och har försökt skapa strukturer som inte ska tvinga en kvinna att behöva välja mellan familjen och karriären. Sverige har bland annat den längsta perioden med föräldrapenning: hela 70 veckor. Pappor tar i genomsnitt ut 25,5 procent av föräldradagarna – vilket är en av de högsta andelarna i Europa – men skillnaden är fortfarande stor, vilket kan vara en orsak till att kvinnor inte når en chefsposition i lika stor utsträckning som männen.

I Sverige är idag drygt var femte företagsledare en kvinna. När man ser på företagsledare med eftergymnasial utbildning är andelen kvinnor högre i princip i alla åldersgrupper. Detta visar på att en högre utbildningsnivå i samhället främjar jämställdheten. Sverige har länge arbetat i en jämställdhetsfrämjande riktning – något som nu även börjar synas när det kommer till fördelningen av manliga och kvinnliga företagsledare. Den mest jämställda fördelningen av män och kvinnor som företagsledare hittar vi i åldersgruppen 25 år och yngre där över 45 procent är kvinnor. I åldersgruppen 20-35 år är var fjärde företagsledare kvinna – även det högre än genomsnittet. Förhoppningsvis är det här en växande trend och resultatet av ett mångårigt jämställdhetsarbete. Om andelen kvinnor fortsätter att vara lika hög i takt med att dagens unga kvinnliga företagsledare fortskrider, kan vi inom en relativt snar framtid se ett mer jämställt samhälle även på detta plan.

Michael Treschow, avgående ordförande för Unilever, menar att företag måste bli bättre på att se och utnyttja fördelarna med en anställd som varit på föräldraledighet. Han har exempelvis sett tydligt förbättrade ledaregenskaper hos kvinnor som kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida, anser att många överdriver betydelsen av att vara borta från arbetslivet ett år och att man istället bör se det som en erfarenhet som kan gynna kvinnor i karriären med nya kunskaper, insikter och kompetenser.

Har du några frågor, synpunkter eller tips?
Josefine Radonné
josefine.radonne@amga.se