KONSULT HOS AMGA

ATT ARBETA SOM KONSULT HOS AMGA

När du söker jobb genom AMGA kan du antingen bli direktrekryterad till kundföretaget eller arbeta via AMGA som konsult. För oss är det viktigt att våra anställda ska känna sig trygga. Vi tillämpar därför kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren. När du blir anställd som konsult hos AMGA blir du tilldelad en konsultchef. Konsultchefen finns för din trygghet och kan fungera som ett bollplank. Din konsultchef kan du prata med och fråga om allt som rör din anställning.

VAD ÄR EN KONSULT?

En konsult är en person som via ett bemanningsföretag hyrs ut för att erbjuda en uppdragsgivare en efterfrågad kompetens eller för att täcka upp under perioder med hög arbetsbelastning. Man kan därför vara konsult inom flera olika områden och på olika kompetensnivåer. Som konsult via AMGA är du anställd av oss men arbetar hos något av våra kundföretag. Du kan arbeta på ett heltidsuppdrag eller ha ett extrajobb vid sidan av exempelvis dina studier. Att vara konsult via AMGA innebär samma trygghet som att vara anställd hos andra arbetsgivare.

VANLIGA FRÅGOR

Nedan har vi samlat några vanliga frågor många har gällande arbetet som konsult. Hittar du inte svaret på din fråga nedan är det bara att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna att få svar.

VEM KAN BLI KONSULT?

Vem som helst kan bli konsult. Våra uppdragsgivare söker konsulter både med specifik spetskompetens inom olika områden samt konsulter med lite mindre erfarenhet.

VAD INNEBÄR DET ATT JOBBA SOM KONSULT?

När du är konsult via AMGA innebär det att du är anställd av oss men arbetar ute hos någon av våra kunder. Du kommer att ha en konsultchef som kommer ha kontinuerliga uppföljningar med dig och som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller stöttning med något som rör din anställning. Du kommer även att ha en arbetsledare ute på uppdraget som ansvarar för det dagliga arbetet.

VILKA MÖJLIGHETER FINNS DET NÄR MAN JOBBAR SOM KONSULT?

Det finns två olika typer av uppdrag du kan arbeta på. Den ena typen är tidsbestämt, där uppdraget kan vara allt mellan några veckor till flertalet månader. När uppdraget är slut kan du söka dig vidare bland andra tjänster. På den andra typen av uppdrag arbetar du som konsult under en tidsbegränsad period, men där avsikten är att bli övertagen av kundföretaget när anställningen via AMGA går ut. Vid den möjligheten får både du och kundföretaget en chans att testa på varandra.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT BLI KONSULT?

Under din anställning som konsult har du ett dubbelt stöd i form av en arbetsledare ute på uppdraget samt en konsultchef på AMGA som stöttar dig under hela uppdraget. Konsultchefen finns för att du ska känna dig trygg och är någon som du kan prata med om allt som rör din anställning.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT VARA KONSULT OCH TILLSVIDAREANSTÄLLD?

Det finns två skillnader mellan att arbeta som konsult och vara tillsvidareanställd. Den första skillnaden är att när du arbetar som konsult kommer du ha en arbetsgivare och en arbetsledare. AMGA blir din arbetsgivare vilket betyder att vi har ansvar för att allt som rör din anställning är korrekt, medan kundföretaget är arbetsledare vilket betyder att de har ansvar för ditt dagliga arbete. Den andra skillnaden är att konsultuppdragen är tidsbegränsade vilket innebär att du är ute hos kundföretaget en begränsad tid. Efter uppdragets slut kan du antingen bli direktrekryterad av kundföretaget eller så har du möjlighet att söka dig vidare bland nya konsultuppdrag.

VAD HAR JAG FÖR TRYGGHET?

Att vara anställd av ett bemanningsföretag ger dig samma trygghet som om du skulle vara anställd av någon annan arbetsgivare. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med din anställning. Vi tillämpar kollektivavtal via Kompetensföretagen och Unionen som reglerar anställningsvillkoren. Det erbjuder dig som anställd en extra trygghet då kollektivavtalet visar arbetsgivare vilka villkor som ska erbjudas till de anställda. Enligt vårt kollektivavtal har du rätt till sjuklön, semester och tjänstepension. Utöver det ingår även en tjänstegrupplivförsäkring för din trygghet. När du är anställd via AMGA får du även en konsultchef som finns för att kunna svara på alla dina frågor om din anställning samt stötta dig i olika situationer om du känner att du skulle behöva det.

FINNS DET NÅGRA RISKER?

Riskerna med att arbeta som konsult är desamma som en tillsvidareanställd eftersom du kan riskera att förlora din anställning. Skillnaden då är att om din anställning skulle avslutas tidigare än beräknat av kundföretaget har du fortfarande AMGA i ryggen. Vi vill alltid att våra anställda ska vara nöjda och vill därför försöka göra allt för att hitta ett nytt uppdrag till våra konsulter om din anställning skulle avslutas tidigare än förväntat.

VAD HÄNDER VID SJUKDOM?

Om du behöver vara hemma från jobbet på grund av sjukdom har samtliga konsulter rätt till sjukersättning.

HAR JAG RÄTT TILL SEMESTER?

Enligt vårt kollektivavtal och semesterlagen har du som konsult rätt till 25 dagars semester per år. Om du får betald semester eller inte beror på när din anställning påbörjas då semesterdagarna baseras på tiden du arbetat. Semesterdagar tjänas in mellan 1 april till den 31 mars, och därefter kan du plocka ut betalda semesterdagar. Upphör din anställning utan att du plockat ut dina betalda semesterdagar betalas innestående semesterersättning ut på din slutlön. Timanställda har inte rätt till semesterdagar, utan får semesterersättning löpande utbetalt i samband med lön.