Intervjutips

Smarta intervjutips

Effektiva och applicerbara tips att ha med sig vid en intervju

 

1. Sök ögonkontakt. Det ger ett seriöst och ärligt intryck.

 

2. Skaka hand som att du “menar det”.

 

3. Ställ frågor kopplade till tjänsten.

 

Inför en intervju är det ofta nervöst och det kan därför vara bra att förbereda sig genom att läsa på om företaget och förbereda svar på dina tidigare meriter.

 

Undvik onödig tidspress – åk till intervjun i god tid.

 

Hur du bör besvara frågorna på en intervju

 

1. Var konkret och rak i dina svar.

 

Om du pratar runt saker för mycket kan det uppfattas som osäkerhet och rekryteraren kan ha svårt att tolka om du har vissa kvalifikationer eller inte. Svara gärna med konkreta exempel tagna ur din tidigare erfarenhet.

 

2. Betona dina styrkor men var också ödmjuk med vad du behöver utveckla hos dig.

 

Alla har svagheter, det gäller bara att vara medveten om dessa och försöka att jobba med dem för att göra dem till dina styrkor!
3. Tänk efter innan du svarar.

 

En stunds tystnad kan i många fall vara bättre än att du ger ett ogenomtänkt svar. Att du kan hantera tystnad visar även att du känner kontroll över situationen vilket visar på självförtroende.

 

“Mind what you wear” – Hjälper klädsel dig framåt i din karriär?

 

image002

 

Läs mer om hur din klädsel påverkar dig!

REGISTRERA CV HÄR