Kunder

AMGAs kunder

Vi har ett nära samarbete med vårt Gasell- och systerbolag Ageris där vi förser organisationer med värdefulla humana resurser som skapar bestående affärsnytta genom innovativa upplägg.

AMGAs huvudkontor ligger i Stockholm och kunderna innefattar ledande företag som Nordea, Ikano Bank, Svea Ekonomi, Aon och Whirlpool.

  • AMGAs tjänster har gett Svea Inkasso stor nytta. Deras leverans av kompetensförsörjning har matchat vår kravställning till 100% och skapat utrymme för oss att fokusera på vår kärnverksamhet. Vårt samarbete präglas av förståelse för vår verksamhet, effektiv och tydlig kommunikation och en hög servicegrad.

    Nickolaus Karlsson, Executive Vice President Svea Inkasso AB

Vill du veta mer?