LÄR KÄNNA VÅRT SYSTERBOLAG AGERIS

By
 In Nyheter

Sedan AMGA grundades år 2014 har vårt systerbolag Ageris varit en nära samarbetspartner där vi har haft stort utbyte av varandra i och med att vi är verksamma inom samma branschsegment. Vårt samarbete präglas av att vi tar tillvara på den interna kompetens som finns inom koncernen för att bistå våra kunder med kvalitetssäkrad till marknadsledande resultat. Detta genom att unikt kunna erbjuda personal som är kvalitetssäkrad inom branschsegmentet, antingen via en rekrytering/konsultlösning eller en outsourcinglösning. Ett samarbete som främjas av att vi sitter i samma lokaler och har en stark operativ erfarenhet av att själva framgångsrikt driva avdelningar inhouse.

Christine SivertssonMen vilka är Ageris och hur ser vårt samarbete ut? Christine Sivertsson, Affärsutvecklare på Ageris berättar.

Ageris är ett outsourcingföretag inom verksamhetsområdena kundservice, försäljning, administration och backoffice. Företaget har funnits i branschen sedan 2009 och finns idag i Solna, Falun och Strömsund.

Ageris har ca. 250 medarbetare och arbetar med en rad uppdragsgivare som är verksamma i olika branscher såsom exempelvis bank och finans, e-handel, detaljhandel, postala tjänster, bilbranschen med flera.

Ageris verksamhet

Christine beskriver att Ageris är ett värderingsstyrt bolag som vill hjälpa uppdragsgivaren att utveckla sin affär och kundservice, genom proaktiv kundvård och försäljning av hög kvalitet.

”Det är viktigt för oss att vi arbetar i partnerskap tillsammans med uppdragsgivaren för att hitta anpassade lösningar utifrån deras unika behov och visioner”.

Ageris hjälper deras uppdragsgivare att utveckla kundkontakten via olika kanaler som t.ex. telefon, chatt, talsvar, e-post och webb. Ageris använder en effektiv och kompetent teknikplattform som ger stora möjligheter att mäta, analysera och ständigt utvärdera och utveckla kundserviceprocessen med syftet att förbättra kundnöjdhet och försäljning.

Företaget arbetar löpande med analys av processerna inom kundservice för att identifiera vad som kan automatiseras, hur samtalen med kunderna kan utvecklas för att stärka nyckeltalen och var mer energi kan läggas för att skapa nya och större värden för vår uppdragsgivare.

Samarbete - AMGA Ageris

Relationen mellan AMGA och Ageris

Christine berättar att Ageris och AMGA är systerbolag som har ett nära samarbete och stort utbyte av att vara verksamma inom samma branschsegment.

”Våra styrkor inom outsourcing och kundservice kompletteras på ett ypperligt sätt med AMGAs specialisering inom rekrytering- och konsulttjänster inom service, bank och finans, försäkring och försäljning”.

Vilka fördelar bidrar vårt samarbete med?

” Vi har haft flertalet gemensamma leveranser där AMGA hjälpt Ageris rekrytera specialistkompetenser. Vi ser framför oss många spännande möjligheter där AMGA ansvarar för rekrytering och bemanning och Ageris tillför kundservicespecialisering och ledarskap; outsourcat eller in-house hos uppdragsgivaren ”.

Framtiden

Christine har en ny roll i företaget som dels syftar till att utveckla organisationens affärsdrivande verksamhet och dess processer, men även att analysera marknaden för att förstå nuvarande och framtida behov. Så därför är det spännande att veta vad Christine tror om framtiden inom branschen.

”Framtiden är nu! Vi står t.ex. mitt i digitaliseringen och med automatiserade processer skalas repetitiva och förhållandevis enkla moment bort från manuell hantering.  Det innebär däremot inte att behovet av mänsklig kontakt minskar, tvärtom skulle jag säga – men den förändras.”

Christine är övertygad om att kundservicebranschen går mot att kräva mer specialiserade roller där kundservicemedarbetarna i större utsträckning tar ansvar för uppdragsgivarens affär, med tillhörande verksamhetsutvecklande moment.

Vidare hoppas Christine att man ser guldet som finns i verksamhetens kundservice, för där finns mycket goda kunskaper om kunderna och deras behov – kanske mer än i någon annan avdelning i verksamheten.

”Med den förståelsen kommer värdet på kundservicen och den kunskap som återfinns där att öka.
Så framtiden är i allra högsta grad nu, och den är spännande!”