Management consulting – Varför anlitar företag managementkonsulter?

business-management-consulting-services

Management consulting – Varför anlitar företag managementkonsulter?

Vad är ”värdehöjande konsulter”?           

För ett företag som vill bli framgångsrikt inom näringslivet är förmågan att kunna skapa värde essentiell. Att skapa värde associeras ofta med ett företags förmåga att göra större vinster och därmed öka i värde.

För att skapa värde anlitas från tid till annan, managementkonsulter som bland annat kan framställa nya strategier för företaget och hjälpa till med implementeringen av dessa. I denna mening skulle managementkonsulter kunna beskrivas som ”värdehöjande konsulter”.

Ett företag inom Management Consulting arbetar med att hyra ut managementkonsulter till andra företag för olika projekt. Managementkonsultens yttersta syfte är att stötta ledningen i utmanande situationer och bidra med sin expertis som en extern rådgivare.

Många företag känner idag ett behov av en oberoende partner med spetskompetens som kan leda avancerade processer och se utmaningarna från ett utifrånperspektiv. Samtidigt som strategiska frågor ofta är fokus så är det även vanligt att en managementkonsult initialt hanterar och styr de operativa frågorna för att efter en tid släppa denna del till intern personal i organisationen.

3 anledningar varför företag idag använder Managementkonsulter

  1. Företag har omfattande problem som behöver lösas och hyr in kompetens för att lösa problemen. Exempel på problem är förändringar som omorganisering eller implementering av nytt system och/eller nya processer, åtgärder för kostnadsminskningar, nytt affärsområde, analys av verksamhet etc.
  2. Projektet är oftast tidsbegränsat och därav lönar det sig kostnadsmässigt för företag att hyra in kompetens istället för att anställa själva.
  3. Kärnverksamheten drabbas inte då företaget sparar tid och resurser på eventuella rekryteringsprocesser och utförande.

En managementkonsult är ofta senior med lång erfarenhet inom aktuell bransch men också inom ledarskap och förändringsprocesser. Det är att föredra att anlita en konsult som är specialiserad inom en specifik bransch eller ämnesområde, då managementkonsulten har lättare att sätta sig in i verksamheten och snabbare kan få en förståelse för den nuvarande situationen, problemet och uppdraget.

 

Är ditt företag i behov av en Managementkonsult?

Vi på AMGA erbjuder Managementkonsulter med expertis inom kundtjänst, bank/finans, försäkring samt försäljning. Gör som Ikano Bank, Nordea, Aon, Bisnode Sverige, Whirlpool samt många fler och använd AMGA som din partner inom konsulttjänster, rekrytering och affärsutveckling.

Ring oss på 08-551 118 71 eller maila info@amga.se så berättar vi mer!

 

Har du några frågor, synpunkter eller tips?
Josefine Radonné
josefine.radonne@amga.se