Management consulting

Vad är management consulting?

Management consulting är konsultverksamhet inom strategiskt viktiga frågeställningar. Företag som anlitar en managementkonsult är i behov av någon typ av förändring på ett strategiskt eller organisatoriskt plan. Det kan handla om en omorganisation där företaget behöver extern hjälp. Det kan också handla om förbättringar av olika slag, exempelvis att företaget behöver öka sin vinst eller minska sina kostnader.

När en managementkonsult anlitas är ofta företagets ledning direkt involverad i projektet. Företag inom management consulting bidrar med tillfällig ledningskompetens kring övergripande problemställningar som rör företaget. Managementkonsultens yttersta syfte är att stötta ledningen i utmanande situationer och bidra med sin expertis som en extern rådgivare.

I arbetet används flera olika modeller och metoder, men en vanlig process börjar oftast med en grundlig nulägesanalys för att förstå den nuvarande situationen och vilka problem som behöver åtgärdas. För att göra ett bra arbete och leverera resultat är detta en essentiell del i processen. Utan ett gediget förarbete blir det svårare att lösa problemet på bästa sätt. Därefter lägger managementkonsulten fram åtgärdsförslag med förändringar som bör göras för att lösa problemen och uppnå önskat resultat. Managementkonsulten berör oftast bara strategiska frågor och inte operativa.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Namn*

E-mail*

Företag*

Meddelande

Behöver du hjälp med management consulting?