Management

Management

För ett företag som vill bli framgångsrikt inom näringslivet är förmågan att kunna skapa värde essentiell. Att skapa värde associeras ofta med ett företags förmåga att göra större vinster och därmed öka i värde.

För att skapa värde anlitas från tid till annan, managementkonsulter som bland annat kan framställa nya strategier för företaget och hjälpa till med implementeringen av dessa. I denna mening skulle managementkonsulter kunna beskrivas som ”värdehöjande konsulter”.

Ett företag inom Management Consulting arbetar med att hyra ut managementkonsulter till andra företag för olika projekt. Managementkonsultens yttersta syfte är att stötta ledningen i utmanande situationer och bidra med sin expertis som en extern rådgivare.

Många företag känner idag ett behov av en oberoende partner med spetskompetens som kan leda avancerade processer och se utmaningarna från ett utifrånperspektiv. Samtidigt som strategiska frågor ofta är fokus så är det även vanligt att en managementkonsult initialt hanterar och styr de operativa frågorna för att efter en tid släppa denna del till intern personal i organisationen.

3 anledningar varför företag idag använder Managementkonsulter

 1. Företag har omfattande problem som behöver lösas och hyr in kompetens för att lösa problemen. Exempel på problem är förändringar som omorganisering eller implementering av nytt system och/eller nya processer, åtgärder för kostnadsminskningar, nytt affärsområde, analys av verksamhet etc.
 2. Projektet är oftast tidsbegränsat och därav lönar det sig kostnadsmässigt för företag att hyra in kompetens istället för att anställa själva.
 3. Kärnverksamheten drabbas inte då företaget sparar tid och resurser på eventuella rekryteringsprocesser och utförande.

 

Vi är specialiserade på Management inom på följande områden

 • Payment
 • Leasing
 • Factoring
 • Kapitalförvaltning
 • Collection/Inkasso
 • Riskhantering
 • Compliance
 • Rådgivning 
 • Backoffice
 • Handläggning
 • Administration
 • Försäkring
 • Skadereglering
 • Affinity
 • Organisation & Processer
 • Kundservice
 • Försäljning

 

Ring oss på 08-551 118 71 eller maila info@amga.se så berättar vi mer!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Namn (Kontaktperson)*

Företag *

Email *

Ditt ämne

Ditt meddelande

captcha