Partners

AMGAs samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med vårt Gasell- och systerbolag Ageris där vi förser organisationer med värdefulla humana resurser som skapar bestående affärsnytta genom innovativa upplägg.

 

AMGA har en partnerstrategi som ingår i affärsmodellen där vi samarbetar med företag för att utforma unika synergier som skapar marknadsledande utveckling och resultat både till våra kunder och anställda.

Vill du veta mer?