Sekretess och användarvillkor

 

Ageris Kontaktcenter AB och Amga AB är systerbolag i samma koncern och arbetar i samma CRM-system och delar därmed på personuppgiftsansvaret. Ageris arbetar med lösningar för outsourcing och insourcing av kundservice och Amga arbetar med rekrytering och bemanning med fokus på kundservice och försäljning.

Information Ageris och Amga har om dig

Informationen Ageris och Amga har om dig är den du har lämnat till oss med egna aktiva handlingar, genom att vi talats vid på telefon eller att vi träffats i något sammanhang. Vi samlar in information om telefonnummer, e-post och vilket företag du arbetar på i samband med att du fyller i formulär eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev via vår hemsida.

Vilken information planerar Ageris och Amga att behålla

Vi vill behålla informationen som du har lämnat till oss. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven eller inbjudningarna som skickas till dig.

Vad Ageris och Amga ska ha informationen till

Vi använder informationen för att anpassa vår kommunikation till dig och i syfte att ge dig en god upplevelse av att vara i kontakt med Ageris och Amga.

Vilka som kommer att ta del av informationen

Det är endast anställda hos Ageris Kontaktcenter AB och Amga AB (Ageris systerföretag med fokus på bemanning och rekrytering inom kundservice) som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Vad är syftet med att ha informationen

Syftet med att ha informationen om dig är att du ska kunna få information, erbjudanden och relevant innehåll skickat till dig. Syftet är även att kunna hålla kontakt med dig som är kund.

Vilken lagtext står vi på och hänvisar till för att få ha informationen och för att få hantera den

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Marknadsföring

Ageris Kontaktcenter och Amga använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information. Personuppgifter som används är namn, e-postadresser och användarbeteende. Behandlingen sker efter samtycke eller intresseavvägning. Uppgifternas ursprung är från registrering genom anmälan till nyhetsbrev eller andra formulär på vår hemsida, genom att vi talats vid på telefon eller att vi träffats i något sammanhang.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Ageris och Amga sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen[1] (GDPR). Ageris och Amga avser att i egenskap av personuppgiftsansvariga behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i e-post, på seminarium, i sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Användningen av cookies

På våra hemsidor används cookies för att förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om tjänster som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Ageris och Amga, i egenskap av personuppgiftsansvariga, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar.

Genom registrering hos Ageris samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Ageris och Amga äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Ageris få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Ageris eller Amga, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen Uppdatera dina inställningar för utskick eller avsluta alla utskick, kontakta oss via mail till info@ageris.seinfo@amga.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Ageris/Amga att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Ageris Kontaktcenter AB
Box 1029
171 21 SOLNA
Johan Grim
info@ageris.se

Amga AB
BOX 1029
171 21 Solna
Martin Edin
info@amga.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)