Våra värderingar

Våra värderingar utgör en viktig del av vår kultur. Värderingarna präglar vår organisation där människan är i fokus och vägleder oss i hur vi gör våra affärer.

AMBITIÖSA

Vi är målmedvetna

Vi fokuserar på rätt saker

Vi strävar efter ständig utveckling

ENGAGERADE

Vi visar uppskattning

Vi är inspirerande

Vi är pålitliga

AMGA logo

lära sig mer om företaget