PwC knyter långsiktigt samarbetsavtal med AMGA

By
 In Nyheter

PwC är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning, skatterådgivning, verksamhetsutveckling, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Bolaget har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Price Waterhouse.

PwC väljer AMGA som leverantör av långsiktiga funktions- och konsulttjänster med start under 2018. AMGA fortsätter sin aggressiva tillväxt med ett efterfrågat tjänsteutbud som skapar stor kundnytta ute på marknaden.

“Det är fantastiskt att ledande bolag som PwC väljer AMGA som långsiktig leverantör inom stora förändringsprojekt som sträcker sig många år framåt. Det betyder att vi ligger i framkant på marknaden med vårt erbjudande efter endast tre verksamhetsår”, säger Martin Edin, VD AMGA.

För mer information, vänligen kontakta
Martin Edin, VD på AMGA
+46735115453