REKRYTERA FÖR ATT BYGGA ETT DRÖMTEAM

Ett drömteam inom din verksamhet skulle bestå av en välbalanserad grupp människor som kompletterar varandra, utmanar varandra och får fram det bästa i varandra. De kommer att arbeta effektivt tillsammans och vara utrustade och stöttade för att uppnå affärsmål och resultat. Om du ska rekrytera en ny kandidat in i ett befintligt team, oavsett om det är för att ersätta någon eller för att öka teamets storlek och resurser, kan du överväga hur personen kommer att passa in i teamet såväl som i själva rollen. En enda person kan ha en betydande påverkan på dynamiken i ett team. Om de passar bra och kompletterar kompetensuppsättningen och arbetssättet i gruppen kan de hjälpa teamet att arbeta ännu mer effektivt. Om de inte passar kan det rubba hela balansen och minska engagemanget och effektiviteten i hela teamet.

Att betrakta den övergripande kulturella passningen för en ny rekrytering är en bra utgångspunkt för att se till att personen ska passa in i teamet. Med en tydlig employer branding i ditt rekryteringsmaterial och beröringspunkter bör du locka till dig sökande som inspireras av och delar visionen och värderingarna i din organisation. Hur kan du sedan ta detta ett steg längre för att hitta en passande person för ett specifikt team?

Identifiera ditt nuvarande teams personligheter

Innan du tar in någon ny i ett team, ta dig tiden att förstå hur alla nuvarande medlemmarna i gruppens personligheter är. Detta kan du göra genom att spendera tid med dem, psykometrisk profilering eller genom en kombination av båda. Målet är att ta reda på mer om varje gruppmedlem som individ. Förutom att titta på deras färdigheter och erfarenhet, titta på hur de arbetar, hur de integrerar, var deras ambitioner är samt vad de motiveras av. Detta kommer att ge dig en bättre förståelse, inte bara av vilka ytterligare färdigheter eller erfarenheter du behöver hitta, utan också vilja mjuka färdigheter och arbetssätt som passar och kompletterar. Det betyder ofta inte att hitta någon som liknar alla. Ditt team kan för närvarande bestå av mycket kreativa arbetare till exempel, men utan balansen mellan människor som är mer detaljerade och organiserade.

Granska nuvarande roller

Innan du annonserar en ny position ska du granska det nuvarande teamets ansvar, prestation och utvecklingsmöjligheter. Finns det en öppning för att öka engagemangsnivåerna genom att erbjuda en teammedlem chansen att utvecklas vidare eller gå in i en annan roll? Att genomföra en rekrytering utan att ta hänsyn till detta kan potentiellt leda till att befintliga teammedlemmar tappar motivationen. De kanske känner att de förbises för den roll den nya anställda skulle fylla. Detta minskar chansen för att alla arbetar tillsammans som det drömteam du vill bygga samt sannolikheten för att den nyaste teammedlemmen ska kunna passa in minskar. Om du byter ut någon, finns det några lärdomar som ska övervägas först? Om den personen passade bra in i teamet, vad var de bidragande faktorerna? Om inte, vad fungerade inte så bra?

Se över vad som passar i teamet

Att beakta de två första områdena bör hjälpa dig att skapa en mer fullständig bild av vad du behöver hitta för att uppnå en bra stabilitet i ditt team. Och med teamet i åtanke, leta efter sätt att involvera teammedlemmar i intervjuprocessen. Detta kan vara ett socialt tillfälle med några av dem eller alla, beroende på antal, av kandidatens blivande kollegor. Du kan också bjuda med en eller två av teammedlemmarna till intervjuerna. Detta hjälper dig att först se hur kandidater interagerar med sina potentiella kollegor. Det ger också kandidaten sin egen chans att bedöma hur de tror att de skulle passa med teamet. Att ge de andra teammedlemmarna möjligheten att dela sina åsikter om kandidaterna kommer också att hjälpa dem känna sig mer investerade i sin teammedlem och uppmuntras att hjälpa dem att passa in från början.

Var flexibel och rättvis

Även om teamet och kulturell passform är värd att utforska av alla nämnda skäl, är det fortfarande bara ett element för att skapa en övergripande rekryteringskampanj som visar verklig hänsyn till alla inblandade och ett åtagande att uppnå ett framgångsrikt resultat. Den insamlade informationen ska alltid ses som en del av en bredare bild och aldrig vara det enda fokuset. Följ en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess och var hänsynsfull till att inte låta partiskhet komma i vägen för att fatta ett bra anställningsbeslut. De bästa teamen består vanligtvis av en mängd olika människor som alla tar med sig en rad olika upplevelser, perspektiv och kompetensuppsättningar till bordet. De utvecklas också naturligt och förändras över tiden.