Rekrytering bank och finans

Rekryteringsföretag inom bank och finans

AMGA har mångårig erfarenhet inom bank och finans och vet vad som krävs av medarbetare inom den branschen. Utifrån en kravprofil skapad tillsammans med dig som uppdragsgivare hittar vi kandidater med rätt kompetens. Vi har ett brett kontaktnät då våra rekryteringskonsulter själva har arbetat inom bank och finans samt har en stor kandidatbank med tillgängliga konsulter för uthyrning eller rekrytering.

Vi hjälper våra kunder att utöka sitt humankapital inom bank och finans på flera olika positioner. Det kan vara ekonomiassistenter, chefer eller specialister. Vi på AMGA strävar efter att matcha rätt kompetens med våra kunder och målet är att alltid överträffa våra uppdragsgivares förväntningar. Genom att ta hjälp av oss när ni ska rekrytera ny personal inom bank och finans säkerställer vi att kandidaten är bäst lämpad för den aktuella tjänsten.

Vi ställer höga krav både på våra konsulter som vi hyr ut och kandidater som vi rekryterar när det kommer till pålitlighet, diskretion och hög prestationsnivå. Vi förstår dina behov och talar samma språk. Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Namn*

E-mail*

Företag*

Meddelande

Behöver du hjälp med rekrytering inom bank och finans?