TECKEN PÅ EN SKADLIG ARBETSKULTUR

Skadlig arbetsmiljö

Vad som klassas som skadlig kultur är när en arbetsplats präglas av dålig stämning, drama och medarbetare som inte är nöjda eller glada på jobbet. Detta leder i sin tur till att produktiviteten minskar samt att de anställdas välbefinnande påverkas. Nedan listas några viktiga tecken att se upp med på din arbetsplats. Som ledare måste du prioritera utvecklingen av en bra arbetskultur. Det är en av pelarna som många framgångsrika företag satsar på. Eftersom kulturen ständigt kommer att utvecklas och förändras behöver du hålla ett öga på och justera den när det är nödvändigt.

Ibland kommer elementen i en skadlig arbetskultur synas öppet vilket gör det lättare att åtgärda dem, andra gånger är det svårare att märka när den börjar gå åt fel håll. I sådana lägen behöver du som ledare konsekvent anstränga dig för att upptäcka beteenden och situationer som går emot en hälsosam arbetskultur.

Låg moral på jobbet

En positiv attityd och hög moral för att utföra sina uppgifter är smittsamt. När människor ler, pratar på ett trevligt sätt med varandra samt är skämtsamma (inte förolämpningar maskerade som humor), sprids det snabbt vidare och påverkar anställdas produktivitet och trivsel. Tyvärr är det motsatta också sant. Om du märker att hela kontoret visar på låg moral kan en skadlig arbetskultur vara anledningen. Glöm måndagströtthet och emellanåt dåliga dagar, vi pratar om en situation där det ständigt svävar ett svart moln över kontoret och där det är konsekvent låg energi och glädje på jobbet.

Brist på kommunikation

Hur sprids information? Kan anställda få den information de behöver för att få arbetet gjort? Vet de hur de ska kommunicera? Ett viktigt tecken på en skadlig arbetskultur är när kommunikation normalt fyller en funktion: som ett direktiv från de högre uppsatta till anställda. Anställda är rädda för att ställa frågor antingen för att de kommer bli uthängda som att de inte förstår eller lär sig saker tillräckligt snabbt eller att de känner att inget kommer att hända ändå. Detta, bland många andra saker, kan leda till att samma arbetsuppgifter behöver utföras flera gånger vilket leder till att onödig tid slösas.

Anställda är rädda för chefen

Det är skillnad mellan en hälsosam respekt för chefen och rakt av rädsla. När ingen annan än chefen pratar under ett möte och när människor undviker att gå ner i korridoren där de kan råka stöta på chefen finns det ett problem med kulturen som måste hanteras omedelbart. Det är ledarna som sätter tonen för arbetsplatskulturen och deras lednings- och interaktionsstil kan antingen leda till en bra eller skadlig arbetskultur. Om chefen skriker på de anställda eller förolämpar dem är det mer troligt att det kommer leda till en ohälsosam kultur. En dålig chef kan göra den skadliga arbetskulturen ännu värre eftersom att det är ledarna som sätter standarden för hur man beter sig på arbetsplatsen. Kort och gott, om den högsta chefen skriker på andra kommer det inte vara en överraskning att avdelningschefer och teamledare skriker på de anställda.

Politik prioriteras över människor

Politik införs för att stödja människorna på arbetsplatsen, men en organisation som ständigt prioriterar politik framför människor kan lägga grunden för en skadlig arbetskultur. Oavsett vad kommer människor att göra misstag, så även den bästa anställda kommer inte kunna göra rätt hela tiden. Du befinner dig i en skadlig arbetskultur om ledningen bestraffar varje överträdelse eller avvikelse från företagets policy eftersom det oftast leder till att anställda ständigt är stressade och är rädda för att ta risker.

Det är hög personalomsättning

Detta är kanske en av de tydligaste indikationerna på en skadlig och giftig arbetsmiljö; att anställda ständigt lämnar företaget. När din arbetsplats blir ett genomgångskontor är det troligtvis någonting fel med din kultur. Ja, människor har rätt att söka sig till andra möjligheter men om du behöver anställa människor året runt, somliga efter att ha varit anställd i bara några månader kan troligtvis en skadlig arbetsmiljö vara anledningen.

Det finns grupperingar på kontoret

Människor dras naturligt till andra människor de har saker gemensamt med. Många har bästa arbetskompisar vilket inte borde vara en överraskning. Men i en skadlig arbetskultur är dessa grupperingar fyllda av drama, anspänningar och tjafs dem emellan. Hälsosam konkurrens finns inte längre då det kan förekomma sabotage, att de hugger varandra i ryggen samt utpressning i grupperingarna. I en skadlig arbetskultur är det inte förvånande att hitta chefer som enbart äter med andra chefer och helt stänger ute de anställda. Detta tvingar helt enkelt de anställda att bilda egna grupperingar.

Mellanchefer är endast galjonsfigurer

Har du någonsin gått till en chef eller till HR med ett problem som de känner igen, håller med om är ett problem men som de bara kan sympatisera med? Detta är ett klassiskt tecken på en skadlig arbetskultur av två skäl. Det första är att makten ligger i händerna på en eller några få otillgängliga personer. Det finns ingen delegering vilket bidrar till att de anställda inte har befogenhet att växa och får ingen tro på framsteg inom organisationen. Det andra är att ingen ser efter de anställda så de behöver se efter sig själva. Det finns inte hjälp att få om de anställda behöver det. Sådana situationer kan antingen leda till att anställda blir likgiltiga eller utarbetar sina egna regler. En anställd som vet att de inte kan få en dag ledigt av ett legitimt skäl låtsas helt enkelt vara sjuk istället för att officiellt be om ledighet.

Sammanfattningsvis är det de anställda som ofta är offren för en skadlig arbetskultur. Ansvaret ligger på ledningen för att definiera och korrigera kulturen vid behov. Dock har ledningen större chans att få det gjort om de får feedback från och involverar de anställda. Det är ju människorna som gör kulturen.