TIPS FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION I DITT FÖRETAG

Kommunikation pågår i alla verksamheter, oavsett om det är en traditionell miljö där alla anställda är samlade under ett tak eller en verksamhet där personalen arbetar i olika delar i landet eller runt om i världen. Även i små företag kan kommunikation ge utmaningar. Att följa dessa enkla tips kan hjälpa;

Se till att lyssna

När man kommunicerar är de personerna som är involverade i kommunikationen ofta alltför fokuserade på vad de har att säga än att ta in det de hör. Fokus på aktivt lyssnande gör skillnad och kan hjälpa er på företaget att märka icke verbala ledtrådar som kan förmedla olika meddelanden. I ett möte kan till exempel en person som säger ’Ja, jag håller med’ skaka något på huvudet och sända ut ett otydligt meddelande. Att vara uppmärksam mot dessa signaler ger möjlighet till ett förtydligande som kan leda till bättre förståelse.

Använd tillgängliga verktyg på ett lämpligt sätt

Idag har vi tillgång till ett brett utbud av kommunikationsverktyg som inkluderar traditionella möten, telefon, mail och sociala medier. När nya verktyg dyker upp försvinner inte de gamla, vilket innebär att alternativen snabbt expanderas. Att välja bland verktygen kan vara utmanade. Det är viktigt att kommunikatören väljer rätt verktyg anpassat för publiken och meddelandet. Om anställda föredrar att träffas en och en bör chefen överväga att ha personliga möten för att möta deras preferenser. Dessutom bör en mängd olika verktyg användas tillsammans som en del av en övergripande kommunikationsplan.

Uppföljning

Kommunikation är inte enkelriktad och den utförs inte genom att skicka ett meddelande och förutsätta att meddelandet kommer att tas emot, förstås och blir agerat på. Effektiv kommunikation kräver uppföljning för att säkerställa både förståelse och handling. Detta kan göras på olika sätt som till exempel uppföljningsmöten, enkäter och undersökningar eller genom att spåra interaktioner genom ett projekthanteringsverktyg.