VAD DU KAN GÖRA OM EN NYANSTÄLLDS PERSONLIGHET INTE PASSAR IN

Bara för att dina nyanställda har färdigheter att få jobbet gjort, betyder det inte att deras personligheter matchar miljön och kulturen på ditt kontor. Detta kan vara en svår situation eftersom att gå ihop med kollegor är lika viktigt som förmågan att leverera efter sina ansvarsområden. Detta är särskilt viktigt om samarbete mellan kollegor är en stor del av kontorets sätt att arbeta.

Initiera icebreakers mellan personalen

Ibland kan det tyckas att en nyanställds personlighet inte passar in, helt enkelt för att personen inte haft en chans att visa den ännu. Dessutom kan människor döma personen utifrån skvaller och rykten som spridits under anställningsprocessen. Initiera icebreakers så som en personallunch med lekar och tävlingar eller en konferens på annan plats än kontoret för att introducera ny personal till befintliga i en mer avslappnad och informell atmosfär.

Fokusera på arbetsuppgifter

Om du fokuserar mer på arbetet och mindre på det personliga, kan en nyanställd lättare komma in i gruppen. Tilldela personen att vara en del av ett teamprojekt och ge personen faktiska ansvar, trots att denne inte arbetet hos er länge. När fokuset ligger på arbetet, är dennes personlighet inte det som uppmärksammas och den nyanställda kan få respekt av befintlig personal genom att visa upp sin förmåga och talang istället.

Ge det tid

Det tar tid för en ny person att känna sig tillräckligt bekväm för att låta dennes riktiga personlighet lysa igenom. Förvänta dig inte att det ska hända över en natt; om du ser fallgropar i början, försök att vänta in det. Ibland, även om det verkar som att en nyanställds personlighet inte passar i början, blir det ofta bättre med tiden när teammedlemmarna och den nyanställda vänjer sig vid varandra.

Prata med den nyanställda

Kanske förstår personen inte kulturen på kontoret eller har problem med att träffa nya människor. Prata med den anställde för att ta reda på vart det inte går ihop och vad du kan göra för att få personens assimilering i den nuvarande kulturen lite enklare. Kanske är andra anställda på kontoret för grupperande och personligheten hos den nyanställda passar inte in. Den nyanställdes personlighet kan stöta sig mot gruppen. Kom till botten av det genom att kommunicera med den nyanställda och kom tillsammans fram till en handlingsplan för att den nyanställda ska komma in i gruppen och känna sig mer bekväm på jobbet. Det kan även vara en bra idé att prata med befintlig personal för att få dem att öppna upp mer för den nyanställda.