VARFÖR DU MISSLYCKAS MED DIN REKRYTERING

Varför misslyckas rekryteringDet kan vara otroligt frustrerande att vara ansvarig för en rekryteringsprocess när resultaten inte blir som du tänkt dig, fast att du lagt ner mycket tid och energi på att utveckla vad du tycker är en hållbar rekryteringsstrategi. När allt kommer omkring är medarbetarna ryggraden i varje organisation och om inte rätt personer rekryteras kommer organisationen att lida.

Har du någonsin undrat varför dina rekryteringsstrategier misslyckas? Har du identifierat de främsta anledningarna till varför detta händer? Förstår du verkligen dessa problem? Vi stöter ofta på företag som är bra på vissa aspekter av en rekrytering, men som misslyckas på andra. Nedan är 6 av de vanligaste anledningarna till att företag misslyckas med rekrytering;

Företagets bristande employer branding

Ditt företags employer branding är ett viktigt element när det gäller att skapa en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Frågan är då varför så många företag har svårt att förstå hur ett starkt employer branding leder till rekryteringsframgång. Bristen på förståelse kan enkelt översättas till en dålig upplevelse för kandidaterna och även försummelse av nuvarande anställda. Dagens kandidater tittar ofta på recensioner av företag innan de faktiskt söker jobb, så om de ser att du har en dålig employer branding (eller ingen alls) kan det avskräcka dem från att söka. Ditt arbetsgivarvarumärke påverkas starkt av dina kandidaters erfarenheter. Ett negativt arbetsgivarvarumärke kan leda till en minskning i antalet kvalificerade kandidater, vilket kan öka omsättningen på personal och något som alla avdelningar som rekryterar måste se över.

Kandidater blir ignorerade

Det är inte speciellt konstigt att din rekryteringsprocess inte fungerar om du inte svarar på alla kandidater som har sökt till en tjänst hos ditt företag. Även om de inte uppfyller kraven har det ändå rätt till och vill veta hur det går. En kandidat som inte har en bra upplevelse när de söker jobb är mer trolig att skriva om det på sociala medier eller forum (vilket sprider sig väldigt snabbt), och det kommer bara att skada din employer branding. Undersökningar har visat att över hälften av kandidaterna som har en dålig eller mycket dålig erfarenhet kommer att berätta om sin upplevelse. Bara det gör det värt att fokusera på kandidatupplevelsen i ditt företags rekryteringsprocess. En bra rekryteringsprocess är beroende av en bra employer branding, så kommunicera med dina kandidater.

 Sätter inte upp mätbara mål

Det är alltför många företag som inte är tydliga med målet för deras rekrytering. Det är det första steget  som alla ansvariga för en rekryteringsprocess borde ta. Varför rekryterar vi? Vad vill vi uppnå genom att göra det? Vilket resultat vill vi se? För många företag verkar detta bara bli viktigt när det är uppenbart att det finns en stor brist på resultat under rekryteringsprocessen. Att sätta upp mätbara mål med en rekrytering hjälper dig att mäta både framgång och misslyckande, som sedan kan användas för att utveckla rekryteringsprocessen till att bli väldigt bra.

Anpassar inte annonsen till målgruppen

Alltför ofta när en position blir tillgänglig hoppar den ansvariga för rekryteringen gärna några steg fram och blir ivrig att fylla positionen så snabbt som möjligt. Lite tid läggs då på att definiera kandidaten företaget söker och som rollen borde locka. Det betyder att när det gäller att marknadsföra den nya rollen är meddelandet i annonsen inte vad det bör vara, vilket gör att processen att hitta passande kandidater blir svårare för den som rekryterar. Ansvariga för rekryteringen måste göra en gemensam insats för att se till att arbetsbeskrivningen är aktuell, har ett lämpligt språk för att locka relevanta kandidater och att annonsen faktiskt lockar kandidater till att söka tjänsten.

Samarbetet mellan ansvariga för rekryteringsprocessen

Du har säkert varit med om fler än en rekryteringsprocess som har försvårats av att de ansvariga för processen inte arbetat tillsammans. Typiska problem är ineffektiv kommunikation, brist på korrekt information och uppdatering samt dålig hantering av kandidater. Detta kan leda till en negativ påverkan på din övergripande rekryteringsstrategi. Det är viktigt att rekryteringsprocessen är i samverkan mellan till exempel HR och anställande chef. Detta behöver ske genom regelbunden kommunikation, definierade mål som är relaterade till kandidaterna samt att tillsammans förbereda intervjufrågor.

För lite tid eller för få kvalificerade ansökningar

Du har inte kapaciteten att hantera en stor mängd ansökningar. Med minskade budgetar krymper antagligen ditt rekryteringsteam, vilket innebär mindre resurser till att hantera ansökningar. Att bearbeta ansökningar blir inte bara väldigt tidskrävande, utan också ett besvär. Det kan även vara åt det andra hållet, att du istället för att få in mer ansökningar än du hinner med inte får in tillräckligt med kvalificerade ansökningar.