VIKTIGASTE FAKTORERNA NÄR KARRIÄRISTER VÄLJER ARBETSGIVARE

Trots att arbetslösheten är fortsatt hög i samhället upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetenser. Det är ofta stor konkurrens om talangerna, vilket gör det viktigt för företag att stärka sitt employer brand gentemot arbetsmarknaden. För att kunna göra detta behöver man veta vilka faktorer som kandidater går efter när de väljer arbetsgivare.

Kantar Sifo och Academic Work har tillsammans för fjärde året i rad genomfört en stor undersökning bland svenska studenter och akademiker som är i början av sin karriär och har därefter tagit fram rapporten Young Professional Attraction Index (YPAI). I deras undersökning för 2018 har de bland annat frågat vad som är viktigast när det kommer till att välja en arbetsgivare och resultatet blev följande:

 

  1. Bra chef och ledarskap 60%
  2. Trevliga arbetskollegor och bra stämning 60%
  3. Bra lön och förmåner 58%
  4. Goda utvecklingsmöjligheter 47%
  5. Utmanande och varierande arbetsuppgifter 44%
  6. Flexibel arbetsplats och arbetstid 42%
  7. Eget ansvar och egna beslut 30%
  8. Företagets värderingar och kultur 29%
  9. Geografiskt läge och närhet till hemmet 29%
  10. Nytänkande och framgångsrik arbetsgivare 16%

 

6 av 10 väljer alltså till stor del arbetsplats främst efter hur bra ledarskap den framtida chefen har samt hur de framtida arbetskollegorna och stämningen är. Enligt de tillfrågade definieras en bra ledare utefter om denne skapar utvecklingsmöjligheter för de anställda och tillämpar frihet under ansvar. De tillfrågade belyser även att det uppskattas om en chef kommunicerar tydligt och med transparens. Chefens tydliga närvaro samt individanpassning är andra attribut som efterfrågas i en bra chef. På delad förstaplats över faktorer som kandidater ser över när de söker jobb är trevliga kollegor och bra stämning. Det är tydligt att relationer på arbetsplatsen har ett tydligt fokus. Det ska vara roligt att jobba men det anses även viktigt att kollegorna är med och bidrar till företagskulturen. Utveckling bland medarbetarna samt ökad motivation främjas när kunskapsutveckling mellan kollegor uppmuntras samt, vilket är något som efterfrågas av unga i karriären.