Viktigaste faktorerna när karriärister väljer arbetsgivare

Trots att arbetslösheten är fortsatt hög i samhället upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt kompetenser. Det är ofta stor konkurrens om talangerna, vilket gör det viktigt för företag att stärka sitt employer brand gentemot arbetsmarknaden. För att kunna göra detta behöver man veta vilka faktorer som kandidater går efter när de väljer arbetsgivare.

TNS Sifo och Academic Work har tillsammans genomfört en stor undersökning bland svenska studenter och akademiker som är i början av sin karriär och har därefter tagit fram rapporten Young Professional Attraction Index (YPAI). De har bland annat frågat vad som är viktigast när det kommer till att välja en arbetsgivare och resultatet blev följande:välja arbetsgivare

  1. Bra chef/ledarskap 68 %
  2. Trevliga arbetskollegor och bra stämning 64 %
  3. Goda utvecklingsmöjligheter 57 %
  4. Bra lön och förmåner 52 %
  5. Bra arbetsmiljö 44 %
  6. Eget ansvar/egna beslut 36 %
  7. Trygga arbetsvillkor 36 %
  8. Kompetens och professionalitet 35 %
  9. Tydliga mål och roller 34 %
  10. Utmanande arbetsuppgifter 33 %

Nästan 7 av 10 väljer alltså till stor del arbetsplats främst efter hur bra ledarskap den framtida chefen har. Enligt de tillfrågade definieras en bra ledare av egenskaper så som positiv, motiverande, transparent, ödmjuk och inbjudande. Målgruppen vill ha en chef som planerar, coachar och uppmärksammar. Detta för att möjliggöra och underlätta för medarbetarna att jobba effektivt. De vill också ha direkt och kontinuerlig feedback för att förstå hur de förhåller sig till slutmålet: att bidra till företagets och sin egen utveckling.

Har du några frågor, synpunkter eller tips?
Josefine Radonné
josefine.radonne@amga.se